Cần biết những gì khi kế toán làm sổ sách trên excel

15/11/2016 17:09

1) Công ty chọn lọc chế độ kế toán: theo QĐ 48 hay 15

2) Công ty lựa chọn hình thức ghi sổ kế toán: Nhật ký chung hay chứng từ ghi sổ ....

3) Phương pháp tính thuế GTGT: trực tiếp hay khấu trừ.

4) Những cách thức hạch toán kế toán

+ Chọn lựa cách định khoản Hàng tồn kho: kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ.

+ Chọn lựa cách tính giá xuất kho của Hàng tồn kho: Bình quân gia quyền hay nhập trước xuất trước, thực tế đích danh...

+ Chọn lọc cách tính Khấu hao Tài sản Cố định: đường thẳng hay số dư giảm dần...

5) Năm tài chính do Doanh nghiệp lựa chọn: thường là kể từ ngày 1/1 và chấm dứt là 31/12.

Nguyên tắc định khoản ghi sổ kế toán trên excel :

1. Đồng nhất về việc chọn lọc tài khoản kế toán lúc hạch toán:

Vì định khoản kế toán trên excel, chúng ta sẽ sử dụng những công thức để tổng hợp số liệu cho những Đối tượng kế toán. Nên cần hợp nhất cho việc chọn lọc tài khoản kế toán - bởi đấy chính là các cơ sở dữ liệu làm căn cứ để sử dụng function hàm:

- Nếu các bạn đã lựa chọn tài khoản tổng hợp thì trong suốt 1 giai đoạn hạch toán mọi người phải dùng tài khoản tổng hợp.

Còn nếu đã sử dụng tài khoản chi tiết thì sẽ phải dùng tài khoản chi tiết của tài khoản đó trong suốt công đoạn định khoản.

Ví dụ: Như tài khoản tiền mặt:

+ Tài khoản tổng hợp là TK 111

+ tài khoản chi tiết là :

1111: tiền Việt Nam

1112 Tiền ngoại tệ

1113: Vàng bạc đá quý.

Chú ý: nếu Cty bạn cách đây không lâu có nảy sinh tiền Việt Nam gần đây có tiền ngoại tệ thì nhất định phải sử dụng tài khoản chi tiết cho từng loại tiền mặt.

tuy nhiên việc chọn lọc các tài khoản kế toán tổng hợp hay chi tiết là độc lập giữa các tài khoản với nhau.

2. Đồng nhất về Mã Khách hàng, Mã Nhà cung cấp và Mã Hàng hoá

Cũng giống như việc chọn lựa tài khoản kế toán khi ghi sổ kế toán, Mã KH/ NCC/ HH được đặt ra chẳng những với mục đích theo dõi quản lý và làm giảm công tác kế toán thì các Mã KH/NCC/HH còn là cơ sở dữ liệu giúp kế toán sử dụng hàm để tổng hợp số liệu lập Báo cáo theo quy định và Con số cho Nhà quản lý.

Trong đó:

Hàng hoá được theo dõi và lập mã tại bảng DMHH.

Khách hàng và Nhà cung cấp được theo dõi và lập mã tại bảng DMTK

2.1 Phương pháp lập mã cho Khách hàng/ Nhà cung cấp

+ Bước 1: Tại Cột ghi Tên tài khoản của DMTK: ghi thông tin về tên của Đối tượng cần lập mã.

+ Bước 2: Tại Cột ghi Mã TK của DMTK: đặt mã

- Nếu như là Khách hàng: Chi tiết tại Tài Khoản 131

- Nếu là Nhà Cung cấp: Chi tiết tại TK 331

2.2 Cách thức lập mã cho Hàng hoá

+ Bước 1: Tại Cột ghi tên Hàng hoá của DMHH: ghi thông tin về tên của Hàng hoá cần lập mã.

+ Bước 2: Tại Cột Mã HH: Đặt mã: sao cho dễ nhớ - dễ hiểu và dễ quản lý

Sau lúc đã biết các nguyên tắc cơ bản đó rồi bạn đã có thể tiến hành định khoản các nghiệp vụ kế toán - nảy sinh trên sổ Nhật ký chung và các bảng - sổ liên quan

 

 

>> Các bút toán đầu kỳ phải làm khi lên sổ sách kế toán

>> Kỹ năng kiểm tra sổ sách kế toán cần lưu ý

Thong ke