Tên hiển thịKích thướcLoại fileNgày đăngChi tiếtDownload
1-To-khai-01-THKH-03-12-final60 KBdoc03-20-2015Chi tiếtDownload
TT16413BTC-ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế7,162 KBpdf03-16-2015Chi tiếtDownload
TT13114BTC- sửa đổi thuế nhập khẩu với mặt hàng phân bón133 KBpdf03-16-2015Chi tiếtDownload
03-2015-tt-btc-sửa đổi mức thuế suất ưu đãi với mặt hàng xăng dầu1,025 KBpdf03-16-2015Chi tiếtDownload
TT186-2014BTC-QUY ĐỊNH MÃ HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI43 KBdoc03-16-2015Chi tiếtDownload
TT173-2014BTC-SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG754 KBdoc03-16-2015Chi tiếtDownload
TT111-2014BTC-SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CAO SU158 KBdoc03-16-2015Chi tiếtDownload
TT30-2014BTC-SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU VÀ MÃ HÀNG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG BỘT CACBONAT CANXI53 KBdoc03-16-2015Chi tiếtDownload
TT22-2014BTC-SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC NHÓM MẶT HÀNG VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI RIÊNG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG KHUNG GẦM ĐÃ GẮN ĐỘNG CƠ, CÓ BUỒNG LÁI68 KBdoc03-16-2015Chi tiếtDownload
TT17-2014BTC-SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG SẮN13 KBdoc03-16-2015Chi tiếtDownload
Thong ke