Tên hiển thịKích thướcLoại fileNgày đăngChi tiếtDownload
TT 04_2015_TT-BLDTBXH- Bồi thường, trợ cấp đối với người tham gia bảo hiểm 178 KBpdf03-09-2015Chi tiếtDownload
TT 03_2015_TT _ BLDTBXH - điều chỉnh tiền lương, tiền công, và thu nhập đóng bảo hiểm51 KBpdf03-09-2015Chi tiếtDownload
QĐ-2015 Về việc điều chỉnh mức lương đóng BHXH,BHYT46 KBdoc03-09-2015Chi tiếtDownload
Mẫu D02-TS DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN27 KBxls03-09-2015Chi tiếtDownload
Mẫu sổ D01b - TS - Tăng lương đóng bảo hiểm40 KBdoc03-09-2015Chi tiếtDownload
Công văn 4064/BHXH-THU - một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và BH thất nghiệp từ ngày 01/01/201542 KBdoc03-09-2015Chi tiếtDownload
BC lao động mẫu 07 - TT 23 -201455 KBxls03-09-2015Chi tiếtDownload
58_2014_QH 13 Luật BHXH năm 2014795 KBpdf03-09-2015Chi tiếtDownload
Mẫu số: 02-1/TĐ-TNDN thủy điện55 KBdoc03-09-2015Chi tiếtDownload
Mẫu số: 06/TNDN TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP chuyển nhượng vốn841 KBxls03-09-2015Chi tiếtDownload
Thong ke