Hưởng bảo hiểm xã hội một lần – Viện đào tạo kế toán và tin học Đức Minh

15/03/2017 19:26

 

Bạn thường hay có sự nhầm lần giữa hưởng bảo hiểm xã hội một lần với hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Là kế toán – bạn nhất thiết phải phân biệt được 2 điều này để tránh sai sót lúc thực hiện các bút toán liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội với lương hưu cho người lao động. Để giúp bạn có thể hiểu rõ và chuyên sâu hơn về vấn đề này, Viện đào tạo kế toán Đức Minh xin tổng hợp lại tất cảcác thông tin về bảo hiểm xã hội 1 lần qua bài viết sau đây

 

1. Thế nào là hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

 

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần là khi bạn đã đủ tuổi hưởng lương hưu, mà lại chưa đủ điều kiện thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, hoặc chưa đủ tuổi nghỉ hưu, cũng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo luật định nhưng vì một số lý do bạn không thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội nữa.

 

2. Các trường hợp người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

 

Tại luật bảo hiểm quy định đối với trường hợp người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần với những trường hợp sau:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản một Điều 50 của luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội

b) Suy giảm khả năng cần lao từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội

c) Sau 1 năm thôi việc nếu ko tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có đề nghị nhận bảo hiểm xã hội 1 lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội

d) Ra nước ngoài để định cư.

e) Người đang bị mắc một trong các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang công đoạn aids và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế

Nhưng sau 12 tháng nếu như nếu người lao động không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đề nghị nhận lại bảo hiểm xã hội 1 lần ( chưa đủ 20 năm) thì sẽ nhận được lại sổ và hưởng trợ cấp 1 lần.

 

3. Thủ tục để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

 

Bạn phải trực tiếp nộp giấy tờ cho Tổ chức bảo hiểm xã hội nơi bạn đóng bảo hiểm xã hội, giấy tờ bao gồm: sổ bảo hiểm xã hội, quyết định nghỉ việc, đơn yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ khắc phục chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần cho bạn trong thời hạn 15 ngày tính từ lúc ngày nhận được giấy tờ của bạn.

 

4. Cách tính bảo hiểm xã hội một lần

 

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

+ 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014

+ 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi

 

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

+ một,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014

+ 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi

Sau một năm mất việc nếu như ko tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (kể cả bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội): đơn yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mẫu số 14-HSB).

 

5. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

 

- Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời khắc ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Áp dụng bắt đầu từ ngày 1/1/2016

 

Thong ke