Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

24/02/2017 16:10

1. Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016

* Có thể thực hiện theo hai trường hợp sau:

- Bạn tự thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

- Bạn giao cho cho Tổ chức nơi bạn đang làm để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân .

a) Đối với trường hợp tự thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

* Thủ tục quyết toán thuế bao gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN (file đính kèm)

- Mẫu số 02-1/BK-QTT- TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc).

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ và đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đấy.

-Chú ý:

+ Trong trường hợp Công ty trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do Cty trả thu nhập đã kết thúc không còn hoạt động nữa thì cơ quan thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu của chuyên ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

+ Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các Cty Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, DN trả thu nhập ở nước ngoài.

- Bản chụp những hóa đơn chứng từ chứng minh những khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các Tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, Doanh nghiệp trả thu nhập ở nước ngoài.

b) Đối với trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

- Mẫu 02/UQ-QTT- TNCN (file đính kèm)

- Bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh Tổ chức đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)

2. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016

- Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 tại Cục Thuế - nơi đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm nếu như bạn có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế.

- Hoặc tại cơ quan thuế trực tiếp điều hành Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập nếu bạn có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế

- Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 tại Chi cục Thuế nơi bạn cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú) nếu:

+ Bạn có đổi thay Doanh nghiệp làm việc và tại nơi trả thu nhập cuối cùng đấy ngoại trừ giảm trừ gia cảnh cho bản thân

+ Bạn chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại bất kỳ nơi nào

+ Bạn không thỏa thuận lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc ký hợp đồng cung cấp DV có thu nhập tại một hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%

+ Trong năm 2016, bạn có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại 1 nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không làm việc tại Cty, cá nhân trả thu nhập nào

3. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016

- DN trả thu nhập và cá nhân thuộc diện khai quyết toán thuế nộp thủ tục quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch tức thị ngày 30/3/2017

 

Thong ke