Tác động của chuyển giá là gì?

Hoạt động chuyển giá được nhìn nhận theo hai hướng khác nhau, đó là có thể giúp đỡ cho MNC dễ dàng thực hiện kế hoạch và mục tiêu kinh doanh của mình về lợi nhuận và thuế. Ngược lại mặt khác, chuyển giá lại mang lại nguy cơ MNC phải gánh chịu những hình phạt nặng nề của quốc gia sở tại và các quốc gia có liên quan.

Các yếu tố thúc đẩy chuyển giá trong các công ty đa quốc gia (MNC)

Các yếu tố thúc đẩy chuyển giá trong các công ty đa quốc gia (MNC) là gì? Bài viết sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét các yếu tố tác động thúc đẩy MNC thực hiện hành vi chuyển giá, chúng ta có thể chia ra thành các yếu tố bên ngoài và các yếu tố bên trong:

Thong ke