Mẫu kết luận cho báo cáo thực tập về chủ đề công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

21/12/2016 13:59

Kết luận                                

Bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng đều hướng tới mục tiêu  cao nhất là lợi nhuận. Để thu được lợi nhuận cao nhất, mỗi doanh nghiệp cần có biện pháp hữu hiện sao cho làm giảm chi phí và tăng doanh thu.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đặc biệt đối với các doanh nghiệp thương mại, tổ chức tốt quá trình mua - bán - lưu chuyển hàng hoá là điều kiện quan trọng giúp cho doanh nghiệp phát triển. Chính vì vậy kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp.

Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ abc là một doanh nghiệp tuy tuổi đời còn trẻ nhưng cũng đã tạo được chỗ đứng trên thị trường công nghệ điện tử, tin học ở nước ta. Có được thành công đó là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực của toán bộ cán bộ công nhân viên trong công ty, đặc biệt là đội ngũ kế toán đã từng bước hoàn thiện mình, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong thời gian thực tập, kết hợp  kiến thức được tranh bị trong nhà trường với tình hình thực tế tại công ty, em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.Từ thực tế của công ty đã bổ sung cho em thêm nhiều kiến thức thực tiễn mà trong nhà trường em chưa được học, đồng thời em cũng mạnh dạn đưa ra những vấn đề còn bất cập trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.trên cơ sở đánh giá những ưu, nhược điểm em có đưa ra một số ý kiến với nguyện vọng để công ty tham khảo ngằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty.Tuy rằng những ý kiến của em được đưa ra dưới góc nhìn là 1 sinh viên nhưng em hy vọng rằng nó sẽ được công ty xem xét. Do quá trình tìm hiểu thực tế và trình độ bản thân còn nhiều hạn chế nên khoá luận của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong sự góp ý của các thầy cô, các cán bộ kế toán của công ty để khoá luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn nữa.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của cô Phí Thị Phương Lan, các thầy cô trong trường và các anh chị phòng kế toán Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ abc đã giúp em hoàn thành khoá luận này.

                                                                         Hà Nội, ngày  tháng   năm

                                                                                     Sinh viên thực hiện

 

Tài liệu tham khảo

1

2

...

 

Danh mục các từ viết tắt

 

1

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

2

XĐKQKD

Xác định kết quả kinh doanh

3

GTGT

Giá trị gia tăng

4

HTK

Hàng tồn kho

5

TTĐB

Tiêu thụ đặc biệt

6

CK

Chiết khấu

7

KKTX

Kê khai thường xuyên

8

KKĐK

Kiểm kê định kỳ

9

SP

Sản phẩm

10

NVL

Nguyên vật liệu

11

CP

Chi phí

12

GVHB

Giá vốn hàng bán

13

TSCĐ

Tài sản cố định

14

DNSX

Doanh nghiệp sản xuất

15

DNTM

Doanh nghiệp thương mại

16

BHYT

Bảo hiểm y tế

17

BHXH

Bảo hiểm xã hội

18

KPCĐ

Kinh phí công đoàn

19

CPBH

Chi phí bán hàng

20

CPQLDN

Chi phí quản lý doanh nghiệp

21

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

22

BCĐKT

Bảng cân đối kế toán

23

BĐSĐT

Bất động sản đầu tư

 

 

Nhận xét của cơ sở thực tập

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 

                                                                                        Ngày… tháng… năm …

                                                                                  Thủ trưởng đơn vị

                      (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

                      

 

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

         

Thong ke