Mua CCDC qua Tài Khoản 153, TK 242

25/11/2016 17:37

Trường hợp 1: Mua CCDC qua kho (làm theo đúng chế độ kế toán kiểm toán)

Mua vào: khi mua CCDC về nhập kho

Nợ Tài Khoản 153

Nợ Tài Khoản 1331

Có TK 111,112,331

Xuất kho ra sử dụng:

Nợ Tài Khoản 242/ Có Tài Khoản 153

= > Lúc xuất kho CCDC đưa vào sử dụng thì Tài Khoản 153 sẽ giảm trong kho ( bằng đúng phần trị giá của CCDC đó) và chuyển chi phí qua TK 242 để phân bổ dần qua các kỳ ÒĐưa phần chi phí phân bổ đấy vào chi phí hợp lý trong kỳ qua bút toán Phân bổ chi phí cuối mỗi tháng

Phân bổ:

Nợ Tài Khoản 6423,627,641.../ Có TK 242=(Nguyên giá)/ số tháng sử dụng (DN tự xem xét số tháng sử dụng)

Đặc điểm:

  • Làm dập theo chế độ kế toán, đúng chuẩn mực kế toán kiểm toán , theo giáo trình đã được đào tạo.

  • Các tài sản không đủ tiêu chuẩn TSCĐ thì phải đưa vào phương tiện dụng cụ để phân bổ (vd :có trị giá nhỏ hơn 30tr, thời gian sử dụng trên 1 năm (dài hạn)....)

  • Là những tài sản thuộc quyền sở hữu của cty

  • Để đưa vào CCDC là những thuế suất có tính chất hữu hình có thể sờ nắm, cảm nhận hình thái, màu sắc: máy tính, bàn ghế, máy in...

Trường hợp hai: Mua CCDC không qua kho mua về dùng ngay (làm theo thuế)

Mua vào:

Nợ TK 242

Nợ Tài Khoản 1331

Có Tài Khoản 111,112,331

Phân bổ:

Nợ Tài Khoản 6423,627,641.../ Có Tài Khoản 242 = (Nguyên giá)/ số tháng sử dụng (DN tự coi xét số tháng sử dụng)

Đặc điểm:

  • Không theo của chế độ kế toán, không đúng theo chuẩn mực kế toán kiểm toán theo giáo trình đã được đào tạo

  • Lúc bị thanh rà soát sẽ giải thích theo lý luận là mua về dùng ngay nên không nhập kho cho thẳng vào Tài Khoản 242 để phân bổ

  • Là Các chi phí mang tính chất tiền tệ chẳng thể sờ nắm mà chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác sự chấp nhận về nó sản phẩm mang tính chất phi vật chất, như chuyến đi du hý, thuê nhà ở, sửa chữa tài sản, quảng bá...

  • Cho vào TK này như tiền thuê nhà trả trước, hay thuê tài sản trả trước để sử dụng , nên cho vào Tài Khoản này sẽ có những TS ko thuộc quyền sở hữu của cty

Kết quả số liêu phân bổ:

+ Về mặt kết quả số liệu thì hai trường hợp đều như nhau

+ Nếu chọn trường hợp 2 thì sai sót này là không xung yếu và rút bớt được 1 bút toán khi định khoản.

+ Nếu như chọn case study 1 bị thêm một bút toán kết chuyển trung gian là TK 153

Rủi ro khi đi làm:

-Nếu chọn trường hợp 1 nhưng khi làm sổ sách kế toán quên chưa kết chuyển sang 142,242=> 153 vẫn còn số dư => Cơ quan thuế có quyền bóc chi phí này ra vì tài sản còn trong kho chưa dùng thì chưa thể tính chi phí nên không thể tồn tại bút toán phân bổ:

Nợ Tài Khoản 6423,627,641..../ Có Tài Khoản 242=(Nguyên giá)/ số tháng sử dụng

Chi phí này được coi là ko hợp lý

- Nếu như chọn làm theo trường 2 thì kế toán sẽ theo dõi được CCDC vì đã có chi tiết trên bảng phân bổ CCDC và đã hạch toán vào TK 242.

Lưu ý: Các doanh nghiệp nên phân bổ CCDC cụ thể theo ngày mua (hoặc ngày xuất CCDC) ra sử dụng, ko nên làm tròn theo tháng.

Một số những phần mềm kế toán làm tròn theo tháng thì chi phí phân bổ sẽ ko chính xác, nên:

  • Đối với CCDC có trị giá nhỏ, phân bổ chỉ mất khoảng ngắn thì kế toán để phần mềm phân bổ

  • Đối với CCDC có trị giá to và sử dụng lâu dài thì nên lập bảng Theo dõi CCDC ra excel, cuối tháng kế toán định khoản lên trên phần mềm kế toán.

 

 

Thong ke