Mức lương tối thiểu vùng và những điều cần chú ý - Viện kế toán Đức Minh

26/11/2016 17:49

Định nghĩa Mức lương tối thiểu vùng là gì?

Là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp (DN) và công nhân thỏa thuận và trả lương, trong đó, mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động thông thường, bảo đảm đủ thì giờ làm việc thường nhật trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

+ Ko thấp hơn mức lương tối thiểu vùng với người lao động chưa qua đào tạo làm thuê việc dễ dàng nhất.

+ Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề.

 

Các đổi thay về mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Diễn ra từ ngày 1/1/2016 Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 ứng dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức có hợp đồng lao động... đã được đổi thay theo Nghị Định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Từ ngày 1/1/2016 lương thuởng tháng đóng BHXH là mức lương ghi trong hợp đồng lao động (Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng) và phụ cấp lương. Tình huống nếu như doanh nghiệp trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp đấy sẽ bị phạt, cho nên trong hợp đồng lao động với công nhân hoặc quy chế của tổ chức, DN hài hòa với Ban chấp hành công đoàn cơ sở (đối với doanh nghiệp có tham gia Công đoàn) và người lao động để thỏa thuận, xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và mức lương trả cho công nhân cho phù hợp.

Căn cứ vào Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, Viện đào tạo kế toán và tin học Đức Minh thuộc vùng 1, ứng dụng mức lương tối thiểu ghi vào Bậc 1: 3.500.000 đồng.(Theo Nghị Định 122/2015/NĐ-CP)

Điều kiện áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn: công ty hoạt động trên khu vực nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. nếu như tổ chức có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên những địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đấy.

Công ty hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu khoa học cao nằm trên những địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì ứng dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Cao hơn chí ít 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với công nhân đã qua học nghề.Do đó: người lao động đã qua học nghề mức lương tối thiểu vùng phải là:

khi giữa 2 bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học, nghiệp vụ kinh tế -, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng, nhưng ít nhất bằng 5%.

Lưu ý: bạn có thể xây dựng từ 3 - 7 bậc, tùy DN bạn đọc chọn lọc.

Thong ke