Nội dung khóa học kế toán sản xuất

22/10/2015 15:37

Kế toán doanh nghiệp sản xuất thường khá phức tạp hơn so với kế toán thương mại dịch vụ vì trải qua nhiều công đoạn dẫn đến nhiều phát sinh.

Khóa học kế toán sản xuất mục đích chính là hướng dẫn học viên cách tính giá thành sản phẩm, xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ trong các doanh nghiệp sản xuất theo các phương pháp khác nhau. 

Là một trong các khóa học chuyên sâu của Kế toán thực hành trên máy với các phần mềm Fast, Misa, Excel được đào tạo bởi Trung tâm Kế toán ĐỨC MINH, 1 trong những trung tâm đào tạo kế toán thực hành uy tín trên địa bàn hà nội chắc chắn giúp học viên có được đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm tất cả các phần hành công việc của 1 kế toán tổng hợp tỏng doanh nghiệp sản xuất đảm bảo học viên kết thúc khóa học kế toán sản xuất này có thể làm được việc ngay khi bắt đầu được giao sổ sách.

HỌC KẾ TOÁN SẢN XUẤT

Vậy nội dung chính khi học kế toán sản xuất mà đội ngũ giáo viên tại kế toán đức minh muốn truyền đạt cho học viên là gì?

- Biết cách lập biểu mẫu biểu nhật ký chung 
- Biết cách lập bảng xuất nhập tồn kho 
- Thực hiện các bước toán kế chuyển cuối tháng 
- Lên bảng cân đối tài khoản tháng và các loại sổ 
- Lên báo cáo tài chính và in sổ sách

Cụ thể học kế toán sản xuất như sau:

- Hệ thống quy định chung về chế độ tiền lượng, kết cấu tài khoản và cách hạch toán tiền lương và các khoán trích theo lương

- Đặc điểm và phương pháp tính giá thànhNguyên vật liệu, Thành phẩm, Hàng hóa, Công cụ dụng cụ
- Đặc điểm và phân loại Kế toán tài sản cố định  với kết cấu tài khoản và nghiệp phát sinh tăng giảm, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

- Kế toán chi phí

- Kế toán doanh thu

- Kế toán xác định kết quả kinh doanh

- Lập báo cáo tài chính theo QD 48

- Hệ thống Lý thuyết kế toán thuế, cách tính thuế kê khai các loại thuế đặc biệt hướng dẫn cách thức kê khai thuế qua mạng mới nhất

Qua các phần học kế toán sản xuất học viên sẽ hiểu được bản chất quy trình luân chuyển chứng từ cách xử lý tổng hợp số liệu để lên báo cáo tài chính, cách kiểm tra sai sót trong báo cáo, lên kế hoạch thuế và điều chỉnh sao cho hợp lệ nhất.

Hy vọng với những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán sản xuất, học viên có thể tự mình làm tất cả các công việc của một kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp sản xuất.

Thong ke