Trình bày 5 bước thu thập thông tin và cấp mã số thuế người phụ thuộc

01/03/2017 17:02

Bước 1: Thu thập thông tin người phụ thuộc

 

Căn cứ vào thủ tục chứng minh người phụ thuộc hoặc thông tin trên mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, Tổ chức trả thu nhập thu thập thông tin của người phụ thuộc khai vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.

 

Bước 2: Nhập thông tin người phụ thuộc

 

- Truy cập trang http://www.gdt.gov.vn

hoặc http://www.tncnonline.com.vn để tải ứng dụng HTKK, iHTKK, QTT TNCN


– Khai đầy đủ (100%) số lượng người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm 2016 vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.


- Đối với người phụ thuộc đã có mã số thuế, chỉ cần khai các chỉ tiêu số thứ tự, họ tên người nộp thuế, mã số thuế người nộp thuế, họ tên người phụ thuộc, mã số thuế người phụ thuộc, quan hệ với người nộp thuế, thời gian tính giảm trừ của người phụ thuộc, ko khai những thông tin khác của người phụ thuộc.


- Đối với người phụ thuộc chưa có mã số thuế, khai đầy đủ thông tin người phụ thuộc theo quy định để cơ quan thuế thực hiện cấp mã số thuế người phụ thuộc.

– Thực hiện in, kết xuất dữ liệu Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia gia cảnh mẫu 02TH hoặc bộ tờ khai QTT TNCN 05/QTT-TNCN và những phụ lục kèm theo gửi đến cơ quan thuế trực tiếp điều hành.
Những Doanh nghiệp trả thu nhập nộp hồ sơ khai thuế điện tử qua iHTKK: ko cần in thủ tục
- Các Công ty trả thu nhập chưa khai thuế điện tử sẽ in ra giấy tờ giấy, ký và đóng dấu.


Bước 3: Gửi thông tin người phụ thuộc đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý

 

- Doanh nghiệp trả thu nhập khai thuế điện tử: gửi file dữ liệu lên trang: www.kekhaithue.gov.vn, ko phải nộp giấy tờ giấy.
- Đối với những Tổ chức trả thu nhập chưa thực hiện khai thuế điện tử:

+ Kết xuất file dữ liệu gửi lên trang: http://tncnonline.com.vn, gửi bản giấy đến “bộ phận một cửa”
+ Hoặc gửi trực tiếp cả bản giấy và file dữ liệu (USB) tại “Bộ phận một cửa” cơ quan thuế trực tiếp điều hành.

 

4) Nhận kết quả cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

 

Cơ quan thuế trả kết quả cấp mã số thuế người phụ thuộc cho Doanh nghiệp trả thu nhập dưới dạng phụ lục excel tại nơi DN trả thu nhập gửi file dữ liệu đăng ký giảm trừ gia cảnh: http://tncnonline.com.vn hoặc http://nhantokhai.gdt.gov.vn đối với tình huống cấp mã số thuế thành công và mô tả chi tiết lỗi đối với tình huống cấp mã số thuế ko thành công.

 

Bước 5: Điều chỉnh thông tin kê khai sai

 

– Căn cứ vào kết quả phản hồi nhận được từ cơ quan thuế, tình huống cấp mã số thuế ko thành công Công ty trả thu nhập đề xuất người lao động bổ sung thông tin và thực hiện theo hướng dẫn sau:

+ Lỗi do thông tin kê khai sai: Kê khai điều chỉnh bổ sung thông tin


+ Lỗi trùng thông tin chứng minh nhân dân/giấy khai sinh của người phụ thuộc: thông báo với người lao động thực hiện việc xác minh, điều chỉnh thông tin chứng minh nhân dân/giấy khai sinh như nội dung hướng dẫn của Tổng cục thuế đối với những trường hợp cấp mã số thuế cho người nộp thuế trùng chứng minh nhân dân trước đây và khai nộp lại với cơ quan thuế (gồm danh sách trùng và phô tô chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh).


+ Trùng thời gian giảm trừ người phụ thuộc: hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đăng ký chấm dứt giảm trừ gia cảnh của lần đăng ký trước đấy hoặc điều chỉnh thời gian giảm trừ của lần đăng ký hiện tại.

– Trường hợp đổi thay thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm người phụ thuộc thì thực hiện khai bổ sung theo nguyên tắc sau:
+ Tình huống thay đổi thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm người phụ thuộc mà ko làm sai sót dữ liệu đã kê khai trên tờ khai 05/QTT-TNCN và các phụ lục khác kèm theo tờ khai QTT thì chỉ cần khai mẫu 02TH cho những tình huống thay đổi/bổ sung người phụ thuộc.

+ trường hợp đổi thay thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm người phụ thuộc có làm sai sót dữ liệu đã kê khai trên tờ khai 05/QTT-TNCN và những phụ lục kèm theo tờ khai thì DN trả thu nhập thực hiện kê khai như sau:

  • Khai bổ sung tờ khai QTT 05/QTT-TNCN và những phụ lục cần điều chỉnh (trừ phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN) để điều chỉnh QTT.
  • Khai thông tin thay đổi/bổ sung về người phụ thuộc vào mẫu 02TH để bổ sung thông tin/cấp mã số thuế người phụ thuộc.

 

Trên là tổng hợp “ Trình bày 5 bước đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc năm 2017” để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Hy vọng nó đã cung cấp những thông tin hữu dụng cho bạn. Nếu như muốn biết thêm nhiều thông tin bổ ích nữa mời bạn ghé qua website: ketoanducminh.edu.vn

 

 

Thong ke