Thong ke
Khoá học phần mềm kế toán Fast trong doanh nghiệp xây dựng xây lắp

Khoá học được đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, đảm bảo học viên học thành thạo mới kết thúc, không giới hạn số buổi học

Khoá học phần mềm kế toán Misa trong doanh nghiệp Sản xuất

Khoá học được đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, đảm bảo học viên học thành thạo mới kết thúc, không giới hạn số buổi học

Khoá học phần mềm kế toán Misa trong doanh nghiệp Xuất nhập khẩu

Khoá học được đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, đảm bảo học viên học thành thạo mới kết thúc, không giới hạn số buổi học

Khoá học phần mềm kế toán Fast trong doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu

Khoá học được đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, đảm bảo học viên học thành thạo mới kết thúc, không giới hạn số buổi học

Khoá học phần mềm kế toán Fast trong doanh nghiệp Sản Xuất

Khoá học được đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, đảm bảo học viên học thành thạo mới kết thúc, không giới hạn số buổi học

Khoá học phần mềm kế toán Misa trong doanh nghiệp xây dựng xây lắp

Khoá học được đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, đảm bảo học viên học thành thạo mới kết thúc, không giới hạn số buổi học

Khoá học kế toán thuế nâng cao

Khoá học được đào tạo theo phương pháp cầm tay chỉ việc trực tiếp trên chứng từ sống của doanh nghiệp, đảm bảo học viên đã học là thành nghề, không giới hạn số lượng buổi học

Thực tập kế toán doanh nghiệp Xuất nhập khẩu

Phương pháp học cầm tay chỉ việc, không giới hạn số lượng buổi học, đảm bảo làm thành nghề mới kết thúc khóa học

Thực tập kế toán doanh nghiệp Xây dựng, xây lắp

Phương pháp học cầm tay chỉ việc, không giới hạn số lượng buổi học, đảm bảo làm thành nghề mới kết thúc khóa học

Thực tập kế toán doanh nghiệp Sản xuất

Phương pháp học cầm tay chỉ việc, không giới hạn số lượng buổi học, đảm bảo làm thành nghề mới kết thúc khóa học