Nguyên tắc hạch toán, Mô hình hóa hoạt động và sơ đồ hạch toán kế toán thuế

27/05/2015 10:12

1. Nguyên tắc hạch toán

- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
+ Áp dụng với DN thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
+ Hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào, được khấu trừ hoặc không được khấu trừ đối với những hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế và không chịu thuế.
+ Số thuế GTGT được cộng vào giá trị vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng chịu thuế hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
+ Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào thì phải được kê khai trong tháng đó.

Mời bạn đọc thêm bài: Những lưu ý về hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra
- Thuế GTGT đầu ra phải nộp
+ Doanh nghiệp chủ động xác định số thuế, phí, lệ phí, các khoản phải nộp cho Nhà nước, kịp thời phản ánh trên sổ kế toán số thuế phải nộp.
+ Doanh nghiệp nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế, phí và lệ phí cho Nhà nước. Không được vì bất cứ lý do gì để trì hoãn việc nộp thuế.
+ Kế toán mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp và còn phải nộp.
+ Doanh nghiệp nộp thuế bằng ngoại tệ phải quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá quy định để ghi sổ kế toán (nếu ghi sổ bằng VNĐ).

2. Mô hình hóa hoạt động thuế

3.
 Sơ đồ hạch toán kế toán thuế
- Thuế GTGT đầu vào 


- Thuế GTGT đầu ra 


4. Kế toán thuế trên PMKT
- Quy trình xử lý kế toán thuế trên PMKT

- Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý thuế

+ Các danh mục sử dụng trong phân hệ được lấy theo danh mục được khai báo trên các phân hệ vật tư, hàng hóa; mua hàng; bán hàng.
+ Ngoài ra các phần mềm cũng thiết lập sẵn một số danh mục khác thuận tiện cho doanh nghiệp trong việc quản lý các hoạt động liên quan đến thuế như: danh mục các khoản thuế hoặc bảng thuế suất.

- Các chứng từ đầu vào liên quan
+ Hóa đơn mua hàng do nhà cung cấp lập bao gồm: hóa đơn GTGT, hóa đơn thông thường,…
+ Hóa đơn bán hàng cho khách hàng bao gồm: hóa đơn GTGT, hóa đơn thông thường,…

- Nhập chứng từ vào PMKT
 + Hóa đơn GTGT đầu vào
 + Hóa đơn GTGT đầu ra 

- Xem và in báo cáo kế toán thuế
+ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
+ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
+ Tờ khai thuế GTGT

Mời bạn tham khảo khóa học thực hành kế toán thuế để được hướng dẫn chi tiết về những vấn đề nêu trên.

 

Thong ke