Mẫu biểu về hệ thống thang lương, bảng lương năm 2016

02/03/2016 14:59

Việc xây dựng cho doanh nghiệp một biểu mẫu về thang, bảng lương không phải doanh nghiệp nào cũng gặp thuận lợi. Nhằm giúp công việc của kế toán lương trở nên đơn giản và dễ dàng hơn, hôm nay Kế toán Đức Minh xin giới thiệu mẫu hệ thống thang, bảng lương năm 2016:

Mẫu biểu về thang, bảng lương 2016 sau đây được thực hiện dựa trên Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

>> Hạch toán và các khoản trích theo lương

Mời các bạn tải và xem chi tiết tại file đính kèm bên dưới

 

TÊN ĐƠN VỊ : .................................................................. .

NGÀNH NGHỀ : .............................................................. .

ĐỊA CHỈ : .......................................................................... .

ĐIỆN THOẠI : .................................................................. .

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

-------------

I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU :

Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: ………………………… đồng/tháng.

 

II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG :

 

1/- BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:

Đơn vị tính : 1.000 đồng.

CHỨC DANH

CÔNG VIỆC

SỐ

BẬC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

v.v…

01/- Giám đốc

  • Hệ số :
  • Mức lương

 

 

3.50

6.230

 

3.68

6.550

 

 

 

 

 

 

 

 

02/- Phó Giám đốc

  • Hệ số :
  • Mức lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/- Kế toán trưởng

  • Hệ số :
  • Mức lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú : *Mức lương = (Hệ số lương x mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng).

 

► Tải bản đầy đủ Mẫu biểu Hệ thống thang, bảng lương năm 2016

Thong ke