Vấn đề làm tròn số tiền trong hóa đơn giá trị gia tăng

09/10/2015 09:50

Vấn đề làm tròn số tiền trong hóa đơn giá trị gia tăng tưởng chừng như vấn đề rất nhỏ nhưng thực ra không phải kế toán nào cũng biết, đây là vấn đề chưa có câu trả lời quyết định chính xác.

Đa phần người thì bảo rằng không có quy định nào nói về việc làm tròn số khi viết hóa đơn cả tốt nhất có bao nhiêu thì viết bấy nhiêu, sau này khỏi khổ. Còn người thì cho rằng cứ làm tròn số đi việc đó là được phép "nếu số cuối cùng mà trên 5 thì mình được làm tròn, còn dưới 5 thì ko được làm tròn" đi làm mấy năm viết hoá đơn làm tròn số chưa thấy ai thắc mắc cả.

Tôi xin đưa ra một ví dụ cụ thể điển hình như sau: Số tiền chưa thuế: 4.099.090 Thuế VAT 10%: 409.910 Vậy hỏi số tiền thuế VAT được làm tròn như vậy có đúng không? 
Trả lời:
Hoá đơn GTGT cũng là 1 loại chứng từ và nội dung ghi chép trên đó cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

Theo quy định tại điều 17 Nghị định số 129/2004 quy định chi tiết thi hành Luật kế toán thì việc làm tròn số cần bảo đảm nguyên tắc làm tròn đến đơn vị tính ghi trên chứng từ. Theo đó, thì:

Nếu đơn vị tính là đồng thì được phép làm tròn số sau dấu phẩy (ví dụ nếu đơn vị tính là đồng thì con số 87,57 đ được phép làm tròn lên 88 đồng, và không thể làm tròn đơn vị cho chẵn chục tứ là 89 đồng vẫn ghi là 89 mà không được lên 90);

Nếu đơn vị tính là nghìn đồng thì các chữ số hàng trăm được làm tròn lên chữ số hàng nghìn (ví dụ nếu đơn vị tính là nghìn đồng thì con số 783.509 đồng được phép làn tròn lên thành 784 nghìn đồng).

Bài viết tham khảo thêm: Nguyên tắc lập hóa đơn và các trường hợp không bắt buộc phải lập hóa đơn

 

Thong ke