Khoá học kế toán thuế nâng cao

Thời gian toàn khóa học: 25-35

Khai giảng: 08/01/2016

Kết thúc khóa học: 08/01/2016

sort_description: Khoá học được đào tạo theo phương pháp cầm tay chỉ việc trực tiếp trên chứng từ sống của doanh nghiệp, đảm bảo học viên đã học là thành nghề, không giới hạn số lượng buổi học

Học phí gốc: 1.500.000 VNĐ

Khuyến mãi: 30 %

Học phí: 1.050.000 VNĐ

Quy trình học kế toán thuế nâng cao

Đây là khóa học chuyên sâu về các loại thuế thường kê khai tại Doanh Nghiệp: Thuế môn Bài, thuế GTGT, thuế TNCN….Qua khóa học này học viên sẽ nắm được Bản chất của các loại thuế này, được kê khai khi nào, cách lập và cách nộp tờ khai, các tình huống khó xử lý tại Doanh nghiệp mình như thế nào. Kế toán Đức Minh hướng dẫn quy trình học Kế toán Thuế nâng cao như sau:

1, Công việc cần làm với Doanh nghiệp mới thành lập:

Trong phần này học viên sẽ được học các thủ tục và giấy tờ cần thiết đối với 1 DN mới thành lập như:

 • Khai thuế môn bài
 • Khai thuế Giá trị gia tăng
 • Khai thuế thu nhập cá nhân
 • Khai thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Hóa đơn, thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu.
 • Tài khoản ngân hàng
 • Lao động và bảo hiểm
 • Thông báo về phương pháp trích khấu hao Tài sản cố định

2, Kê khai các loại thuế

 1. Kê thuế môn bài

+ Các bậc thuế môn bài

+ Thời điểm nộp thuế môn bài

+ Thuế môn bài với Hộ kinh doanh cá thể

+ Thuế môn bài tại Doanh nghiệp

+ Cách lập tờ khai thuế môn bài trên HTKK

+ Cách nộp tiền thuế và hạn nộp thuê.

 1. Kê thuế Giá trị gia tăng

+ Thuế GTGT Theo Phương pháp khấu trừ: Trường hợp áp dụng, Cách lập tờ khai, các chỉ tiêu trên tờ khai….

+ Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên Doanh thu: Trường hợp áp dụng, Cách lập tờ khai, các chỉ tiêu trên tờ khai….

+ Thuế GTGT kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh: Trường hợp áp dụng, Cách lập tờ khai, các chỉ tiêu trên tờ khai….

+ Cách kê khai thuế GTGT trong 1 số trường hợp: Hóa đơn triết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, hàng cho, biếu tặng , trả thay lương…..

+ Cách lập tờ khai bổ sung : Làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT được khấu trừ hoặc số thuế GTGT phải nộp; cách điều chỉnh, giải trình và nộp tờ khai thuế bổ sung điều chỉnh.

 1. Thuế  Thu nhập Doanh nghiệp

+ Phân biệt các khoản chi phí hợp lý và không hợp lý

+ Xử lý 1 số trường hợp thực tế: Thuê nhà của cá nhân, mượn hoặc thuê xe của cá nhân, khấu hao TSCĐ với tài sản có trị giá trên 1 tỷ 6, hóa đơn điện nước mang tên chủ nhà, Mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn…..

+ Cách kê khai thuế TNDN : với doanh nghiệp theo Phương pháp trực tiếp hoặc DN theo phương pháp khấu trừ,

+ Cách xác định Thuế TNDN theo Quý

+ Cách quyết toán thuế TNDN năm: Các chỉ tiêu trên tờ khai, cách xác định ra số thuế TNDN phải nộp của cả năm, cách chuyển lỗ…

+ Cách lập tờ khai trên HTKK , cách nộp và thời hạn nộp.

 

 1. Thuế Thu nhập cá nhân

+ Cách xác định Thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn Thuế, Cách lập bảng lương…

+Cách đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động và người phụ thuộc.

+ Thủ tục đăng ký giảm trừ cho gia cảnh

+ Cách khai thuế TNCN theo tháng, theo Quý

+ Cách Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

+ Cách lập tờ khai trên HTKK , cách nộp và thời hạn nộp.

+ Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

+ Các trường hợp cụ thể tại DN: khấu trừ thuế TNCN với Lao động dưới 3 tháng, Thuế TNCN với lao động đã về hưu..

 1. Hóa đơn

+Cách viết hóa đơn

+ Cách viết hóa đơn trong 1 số trường hợp cụ thể: Hóa đơn chiết khấu, giảm giá, hàng bán trả lại, hàng biếu tặng…,hàng khuyến mại, quảng cáo, khách hàng không lấy hóa đơn, hóa đơn điều chỉnh tăng giảm….

+ Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu

+ Cách làm thông báo phát hành hóa đơn

+ Cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

+ Cách làm Báo mất, cháy, hỏng hóa đơn

+ phân biệt hóa đơn xóa bỏ và Hủy

+ Cách xử lý khi mất hóa đơn liên 1, liên 2, liên 3 đối với Bên Bán, bên mua

+Các mức xử phạt đối với hóa đơn

+ Các Lưu ý khi xuất hóa đơn: Điều kiện được khấu trừ, hóa đơn với TSCĐ trên 1 tỷ 6,Hóa đơn thuê văn phòng, hóa đơn với dự án, hóa đơn nội bộ…

+ Các trường hợp sai sót và các cách xử lý đối với hóa đơn đã lập: đã xé khỏi quyển, chưa xé khỏi quyển, đã giao cho khách hàng….

 1. Báo cáo tài chính

+ Cách lập Bảng cân đối tài khoản và Cách kiểm tra từng chỉ tiêu trên Bảng Cân đối TK

+ Cách lập Bảng cân đối kế toán và cách kiểm tra

+ Cách lập Báo cáo Kết quả Hoạt động kinh doanh và cách kiểm tra

+ Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và cách kiểm tra

+ Cách lập Thuyết minh Báo cáo tài chính và cách kiểm tra

+ Cách chuyển dữ liệu và lập BCTC trên phần mềm HTKK

+ Cách nộp BCTC và hạn nộp.

 1. Các thông tư, nghị định, luật thuế hiện hành áp dụng cho các DN hiện nay.

 

 

Thong ke