1 số lưu ý về thuế xuất nhập khẩu

1 số lưu ý về thuế xuất nhập khẩu: đối tượng chịu thuế, không chịu thuế, đối tượng nộp thuế, đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế, căn cứ tính thuế xuất nhậ khẩu

Căn cứ và phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu

Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bao gồm: Số lượng từng mặt hàng ghi trong tờ khai hàng xuất khẩu, nhập khẩu, Giá tính thuế, Thuế suất của mặt hàng chịu thuế quy định trong biểu thuế. Vậy phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu thì như thế nào

Đối tượng chịu thuế và nộp thuế xuất nhập khẩu

Tất cả các hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam trong các trường hợp sau đây đều là đối tượng chịu thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu. Vậy đối tượng không chịu thuế và đối tượng nộp thuế thì như thế nào?

Thong ke