Trung tâm kế toán Đào tạo kế toán - tin học Giờ học linh động

Thong ke

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm thực tế, vững vàng nghiệp vụ kế toán - chuyên môn, tận tâm hỗ trợ khách hàng, Kế toán Đức Minh kiêu hãnh khẳng định là đơn vị cung cấp DV kế toán uy tín chất lượng, được nhiều tổ chức và khách hàng tin tưởng chọn lọc. Chúng tôi cam kết mang lại bản báo cáo tài chính rõ ràng – chuẩn xác – tối ưu thuế nhất cho doanh nghiệp.

Khóa học Học phí
Khoá học phần mềm kế toán Fast trong doanh nghiệp xây dựng xây lắp (0 Buổi) 1.100.000 770.000
Khoá học phần mềm kế toán Misa trong doanh nghiệp Sản xuất (0 Buổi) 1.100.000 770.000
Khoá học phần mềm kế toán Misa trong doanh nghiệp Xuất nhập khẩu (0 Buổi) 1.100.000 770.000
Khoá học phần mềm kế toán Fast trong doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu (0 Buổi) 1.100.000 770.000
Khoá học phần mềm kế toán Fast trong doanh nghiệp Sản Xuất (0 Buổi) 1.100.000 770.000
Khoá học phần mềm kế toán Misa trong doanh nghiệp xây dựng xây lắp (0 Buổi) 1.100.000 770.000
Khoá học kế toán thuế nâng cao (0 Buổi) 1.500.000 1.050.000
Thực tập kế toán doanh nghiệp Xuất nhập khẩu (0 Buổi) 1.340.000 938.000
Thực tập kế toán doanh nghiệp Xây dựng, xây lắp (0 Buổi) 1.340.000 938.000
Thực tập kế toán doanh nghiệp Sản xuất (0 Buổi) 1.340.000 938.000
Thực tập kế toán doanh nghiệp Thương mại dịch vụ (0 Buổi) 1.200.000 840.000
Khoá học kế toán tổng hợp DN Xây lắp, xây dựng học trên Excel (học thực hành) (0 Buổi) 1.900.000 1.330.000
Khoá học kế toán tổng hợp DN Xuất nhập khẩu học trên Excel (học thực hành) (0 Buổi) 1.900.000 1.330.000
Khoá học kế toán tổng hợp DN Sản xuất học trên Excel (học thực hành) (0 Buổi) 1.900.000 1.330.000
Khoá học kế toán tổng hợp DN thương mại dịch vụ học trên Excel (học thực hành) (0 Buổi) 1.700.000 1.190.000
Khoá học Word + Excel (0 Buổi) 1.200.000 840.000
Khoá học Word + Excel + Powerpoint (0 Buổi) 1.550.000 1.085.000
Khoá học Powerpoint (0 Buổi) 450.000 315.000
Khoá học Excel nâng cao (0 Buổi) 880.000 616.000
Khoá học Excel cơ bản (0 Buổi) 660.000 462.000
Khoá học Word (cơ bản - nâng cao) (0 Buổi) 660.000 462.000
Khoá học kế toán tổng hợp DN thương mại dịch vụ học trên Excel (học từ đầu) (0 Buổi) 2.200.000 1.540.000 Đăng kí
Khoá học kế toán tổng hợp DN Sản xuất học trên Excel (học từ đầu) (0 Buổi) 2.500.000 1.750.000
Khoá học kế toán tổng hợp DN Xuất nhập khẩu học trên Excel (học từ đầu) (0 Buổi) 2.500.000 1.750.000
Khoá học kế toán tổng hợp DN Xây lắp, xây dựng học trên Excel (học từ đầu) (0 Buổi) 2.500.000 1.750.000