Những công việc phải làm cho quyết toán thuế cuối năm

12/12/2016 17:00

1. Quyết toán thuế là gì?

- Đây là công việc bắt buộc đối với 1 Cty, Công ty sau một thời gian xây dựng thương hiệu. lúc đơn vị nhận được công văn, thông báo thanh tra quyết toán của Chi cục thuế chủ quản

2. Những công việc quyết toán thuế

2.1. Công tác sắp đặt chứng từ gốc

- Kế toán thực tế cần chú ý đến việc xếp đặt các loại chứng từ gốc hàng tháng theo trình tự của bảng kê thuế đầu ra đầu vào đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng.

- Sắp xếp riêng chứng từ , hoá đơn của hàng tháng. Và mỗi tháng nên tạo riêng thành 1 tập có bìa đầy đủ và ghi rõ ràng để giản đơn rà soát, coi xét

- 1 loại chứng từ hay nhóm chứng từ phải đính kèo theo các PT chi, phiếu kế toán… và có tất cả chữ ký hoặc dấu theo đúng chức danh rất nhiều.

2.2. Sắp xếp những báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế.

- Chứng từ của năm nào thì đi kèm với đó là báo cáo của năm đấy. một số loại báo cáo thường kỳ như: tờ khai thuế trị giá gia tăng, thuế XNK, thuế môn bài, thuế tiêu thụ đặc biệt…

- Quyết toán thuế: những báo cáo tài chính, quyết toán thuế các loại: Thuế TNDN, thuế TNCN, hoàn thuế có cố nhiên của từng năm cụ thể.

2.3. Chuẩn bị những sổ sách đã in hàng năm theo hình thức NKC.

- Kế toán cần chuẩn bị những sổ sách đã in như:

+ Sổ nhật lý chung;

+ Sổ nhật ký bán hàng;

+ Sổ nhật ký thu tiền/ chi tiền;

+ Sổ chi tiết công nợ phải thu/ phải trả cho rất nhiều khách hàng/nhà cung cấp;

+ Sổ quỹ tiền mặt;

+ Sổ chi tiết ngân hàng;

+ Biên bản công nhận công nợ của từng đối tượng cuối năm nếu có;

+ Sổ cái TK 131; 331; 111; 112; 152; 153… 621; 622; 627… tuỳ theo từng Tổ chức cụ thể.

+ Sổ tổng hợp về tình trạng nâng cao giảm TSCĐ hay phương tiện dụng cụ;

+ Sổ khấu hao TSCĐ/ phương tiện dụng cụ;

+ Sổ chi tiết vật tư hay thẻ kho;

+ Bảng báo cáo xuất nhập tồn 

+ Đầy đủ những chứng từ đã nhập đều phải in ra ký đầy đủ chữ ký và dấu.

Lưu ý: phải xếp đặt theo đúng số trình tự được đánh tuần tự.

2.4.Sắp xếp những hợp đồng kinh tế

+ Kế toán cần chú ý sắp xếp đa số và theo thứ tự từng hợp đồng kinh tế đầu ra/ đầu vào cụ thể

+ Rà soát, rà soát lại các biên bản, thủ tục đương nhiên của từng hợp đồng nếu như có

+ Hợp đồng cần lao và hệ thống thang bảng lương; đông trùng hạ thảo namgano

+ những quyết định bổ nhiệm hay điều chuyển công tác, tăng lương…

2.5. Hồ sơ pháp lý

+ Kế toán cần chuẩn bị hầu hết cả giấy tờ pháp lý bản gốc và photo công chứng

+ Rất nhiều những công văn đến đi có liên quan đến cơ quan thuế

Trên đây là nhưng kinh nghiệm mà Kế toán Đức Minh xin chia sẻ cùng các các bạn tham khảo để cùng bổ trợ cho công việc kế toán của mình nhé

Viện đào tạo kế toán và tin học Đức Minh chúc các bạn thành công!

 

Thong ke