Kế toán xử lý việc gian lận, mua bán hóa đơn trong công ty

05/04/2017 15:40

Tình trạng mua bán hoá đơn giá trị gia tăng vẫn còn đang diễn ra tại một số nhỏ những công ty để nhằm thu lợi nhuận, hạn chế chi phí và chưa được các cơ quan Tổ chức quản lý 1 cách chặt chẽ hơn.

Căn cứ theo chỉ dẫn của Tổng cục thuế và công văn số 11797/BTC- TCT ban ngày 22/08/2014 của Bộ tài chính có quy định cụ thể như sau:

1.Trường hợp hoá đơn đó phát sinh trước khi Công ty bỏ trốn

Với trường hợp hoá đơn phát sinh trước lúc Cty bỏ trốn và kế toán xác minh được đấy là giao dịch thực thì vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng như thông thường và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Có những chách chứng minh giao dịch thật như sau:

+ Về hàng hoá:

Có thể chứng minh bằng các giấy tờ, hoá đơn cụ thể như: hợp đồng mua bán hàng hoá, hình thức giao nhận hàng hay địa điểm giao nhận hàng, phương thức vận chuyển, chi phí vận chuyển. Hay chứng minh được nguyên nhân hay chủ nhân hàng hoá

+ Về thanh toán:

Để chứng minh đàm phán thật có thể đưa ra một số dẫn chứng cụ thể như: NH giao dịch, đối tượng thực hiện nộp tiền vào TK để đàm phán mua bán hàng hoá đấy, số lần thực hiện giao dịch hay hình thức thanh toán, những loại chứng từ thanh toán.

+ Về XK hàng hoá:

Chứng minh xuất trình những thủ tục liên quan như: tờ khai hải quan có dấu xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan, vận đơn nếu như có hay chứng từ trả tiền qua ngân hàng…

2. Trường hợp hoá đơn đó phát sinh sau lúc Công ty đã bỏ trốn

Nếu trường hợp mua bán hoá đơn mà hoá đơn đấy phát sinh khi Doanh nghiệp bỏ trốn thì sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đồng thời không được đưa vào chi phí được trừ khi xác nhận thuế TNDN.

+ Nếu như kế toán chưa kê khai thì ko được kê khai.

+ Còn trường hợp đã kê khai thì phải kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ và phải điều chỉnh lại tờ khai quyết toán thuế TNDN (nhập vào chi tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN).

 

Thong ke