Mẫu báo cáo thực tập Kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóa tại Công Ty TNHH TM & QC Xuân Duy

29/09/2015 17:14

BÁO CÁO THỰC TẬP 

KẾ TOÁN TIỀN MẶT VÀ KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO XUÂN DUY

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU    
Phần 1:Giới thiệu khái quát về Công Ty TNHH TM & QC Xuân Duy    

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy:
1.1.1. Quá trình hình thành của Công ty:    
1.1.2. Thời điểm thành lập và các mốc quan trọng trong quá trình phát triển:    
1.1.3 Quy mô hiện tại của doanh nghiệp:    
1.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:    
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty:    
1.2.1. Chức năng của Công ty:    
1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty:    
1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất  kinh doanh tại Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy:    
1.3.1.Đặc  điểm ngành nghề, lĩnh vực và mặt hàng kinh doanh của Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy:    
1.3.2.Đặc điểm thị trường cung cấp đầu vào và thị trường đầu ra mặt hàng của Công ty:    
1.3.3.Đặc điểm về nguồn vốn kinh doanh của Công ty:    
1.3.4.Đặc điểm về nguồn lực cơ bản của  Công ty:    
1.3.5. Đặc điểm cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty:    
1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy:    
1.4.1.Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Công ty:
1.4.2.Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận ở Công ty:    
1.5. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty TNHH TM & QC Xuân Duy:    
1.5.1.Mô hình tổ chức kế toán tại Công ty:    
1.5.2.Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán:    
1.5.3. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty:    
1.5.4. Các phương pháp kế toán chủ yếu áp dụng tại Công ty:    
Phần 2:Thực hành về ghi sổ kế toán
2.1. Ghi sổ theo hình thức áp dụng tại Công Ty TNHH TM & QC Xuân Duy, hình thức Chứng từ ghi sổ:    
2.1.1. PHẦN HÀNH TIỀN MẶT:
2.1.2. PHẦN HÀNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG HÓA:    
2.2. Vận dụng các hình thức ghi sổ khác:    
2.2.1. Ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung:    
2.2.2. Ghi sổ theo hìnn thức Nhật ký Sổ cái:    
Phần 3:Một số ý kiến nhận xét về hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp và các hình thức kế toán còn lại.    
3.1. Nhận xét khái quát về công tác kế toán của doanh nghiệp:    
3.1.1 Ưu điểm:    
3.1.2 Nhược điểm:    
3.2. Nhận xét về hình thức kế toán áp dụng tại công ty và các hình thức kế toán còn lại:    
3.2.1. Hình thức kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng: hình thức kế toán    
3.2.2. Hình thức kế toán “ Nhật ký chung”    
3.2.3. Hình thức kế toán “ Nhật ký chứng từ”    
KẾT LUẬN    

Mẫu báo cáo tốt nghiệp đầy đủ và chính xác các bạn muốn tải về miễn phí xin để lại Email ở phần bình luận bên dưới, mình sẽ gửi vào mail cho các bạn, 

- hoặc các bạn có thể liên hệ với mình 0974 664 156.

- hoặc gửi yêu cầu vào mail nhungsau199@gmail.com

Các bạn có thể tham khảo thêm các đề tài khác tại chuyên mục MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN

 

Thong ke