Danh sách bài tập về kế toán bán hàng trả góp và trả chậm rất có ích gồm lý thuyết và bài tập ứng dụ

01/09/2016 04:27

Đặc điểm của nghiệp vụ kế toán bán hàng trả góp trả chậm

Trường hợp bán hàng trả chậm, trả góp, khi giao hàng cho khách hàng thì được xác định là tiền tiêu thụ. Doanh thu bán hàng được tính theo giá bán tại thời điểm thu tiền một lần. người mua chỉ thanh toán 1 phần tiền mua hàng, phần còn lại trả dần trong 1 thời gian và chịu khoản lãi quy định trong hiệp đồng. Khoản lãi do bán trả góp định khoản vào doanh thu hoạt động tài chính.

đầu tiên phản ánh giá vốn hàng xuất bán

Nợ TÀI KHOẢN 632: Giá vốn hàng bán

có TK 154, 155, 156

Đối với DN nộp thuế GTGT theo cách khấu trừ, tiền lãi do bán trả chậm, trả góp, kế toán ghi sổ:

Nợ TÀI KHOẢN 111, 112 (số tiền đã thu được)

Nợ TÀI KHOẢN 131 (số tiền phải trả)

có TÀI KHOẢN 511 (theo mức giá trả ngay một lần chưa thuế)

có TK 3331: thuế GTGT đầu ra

có TÀI KHOẢN 3387: Doanh thu chưa thực hành ( chênh lệch giữa tổng số tiền bán theo giá trả góp có giá bán trả ngay chưa với thuế GTGT)

  • khi thu được tiền những kỳ tiếp theo, căn cứ vào chứng từ thanh toán ghi sổ:

Nợ TK 111, 112

có TÀI KHOẢN 131: phải thu KH

  • Từng kỳ, tính toán và xác định doanh thu HĐTC do bán hàng trả góp và trả chậm theo nguyên tắc phù hợp, kế toán ghi sổ:

Nợ TÀI KHOẢN 3387: Doanh thu chưa thực hiện

có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính.

Đối với công ty nộp thuế GTGT theo cách trực tiếp

  • phản ánh ghi nhận doanh thu, số tiền đã thu và sẽ phải thu lãi do bán trả góp, kế toán ghi sổ:

Nợ TK 111, 112: số tiền đã thu được

Nợ TK 131: số tiền còn phải thu

có TÀI KHOẢN 515: Tổng giá thanh toán theo số tiền trả ngay)

có TÀI KHOẢN 3387: Chênh lệch giữa tổng số tiền bán hàng theo giá trả góp mang tổng giá thanh toán gồm cả thuế GTGT theo số tiền trả ngay)

  • Cuối kỳ, xác định thuế GTGT phải nộp cho số hàng bán trả góp và trả chậm, kế toán ghi sổ:

Nợ TK 511: doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

có TÀI KHOẢN 3331: thuế GTGT đầu ra

  • những bút toán phản chiếu thu tiền ở kỳ tiếp theo và xác định doanh thu hoạt động vốn đầu tư, kế toán ghi sổ:

Nợ TÀI KHOẢN 3387: doanh thu chưa thực hiện

có TÀI KHOẢN 515: doanh thu hoạt động tài chính

 

lược đồ hạch toán kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm trả góp

một số bài tập trả góp và trả chậm

Định khoản các nghiệp vụ bán hàng trả chậm, trả góp sau:

nghiệp vụ 1: Xuất kho hàng hóa bán trả góp cho người mua B, giá bán trả ngau là 80.000, VAT 10%. người mua đa trả tiền cho DN 25.000, số còn lại sẽ trả dần trong 8 tháng. DN hài lòng và tính lãi trả chậm cho lô hàng là 25%. Biết trị giá xuất kho của lô hàng là 50.000.

nghiệp vụ kinh tế 2: Bán 1 lô hàng theo giá bán trả ngay 50.000, giá bán trả góp 58.000, thuế GTGT 10%, giá xuất kho 40.000. Bên mua đã nhận hàng, tiền chưa trả tiền, thời kì trả góp 10 tháng.

nghiệp vụ kinh tế 3: tổ chức A xuất kho sản phẩm X bán cho người mua B theo phương thức trả góp. giá bán trả tiền ngay chưa với thuế là 50.000 . thuế 10% . Giá xuất kho là 30.000 . người mua trả lần đầu 50% tiền mặt nhập quỹ . Số còn lại trả trong 6 tháng với lãi suất trả góp của 6 tháng là 10%.

Kế toán Đức Minh đã vừa cung ứng đến Cả nhà đọc phương pháp hạch toán cũng như bài tập thực tại bán hàng trả chậm trả góp.

nếu Cả nhà muốn hiểu rõ và sâu hơn những nghiệp vụ kế toán bán hàng hay muốn học kế toán bán hàng thì hãy tham gia khóa học kế toán thực tế tại Kế toán Đức Minh. Chúng tôi cam kết sẽ khiến cho bạn ưng ý. đến Đức Minh ngay bữa nay để rút ngắn tuyến phố đến thành công.

Bài viết về “Bài tập kế toán bán hàng trả chậm, trả góp” đến đây là hết. Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo link bên dưới:

http://ketoanducminh.edu.vn/

 
Thong ke