Mô tả công việc kế toán ngân hàng trong doanh nghiệp vô cùng cụ thể - Kế toán Đức Minh

18/11/2016 17:13

Dưới đây Công ty đào tạo kế toán Đức Minh sẽ Tìm hiểu và Diễn tả chi tiết công việc của 1 Kế toán NH trong cty phải làm như sau:

Nhiệm vụ cụ thể:

1. Kiểm tra tính đúng đắn những nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với các séc hợp lệ.

2. Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng

3. Rà soát tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị trả tiền và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra NH.

4. Kiểm tra đơn xin bảo lãnh NH của các phòng ban lúc có nhu cầu phải bảo lãnh của NH

5. Lập thủ tục bảo lãnh tại những ngân hàng.

6. Chuyển thủ tục cho kế toán trưởng và chủ TK ký.

7. Nộp hồ sơ cho NH

8. Theo dõi tình hình thực hiện những bảo lãnh tại các NH

9. Lập thủ tục vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.

10. Chuyển giấy tờ cho kế toán trưởng và chủ Tài Khoản ký.

11. Chuyển giao thủ tục cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay NH.

12. Chuẩn bị thủ tục mở L/C.

13. Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC

14. Nhận chứng từ từ những ngân hàng, xắp xếp theo nội dung

15. Rà soát chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.- định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay NH.

16. In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát

17. Sau lúc hồ sơ được Rà soát, đóng file lưu trữ.

18. Rà soát số dư những Tài Khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các TK ngân hàng.

19. In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ.

20. Kiểm tra số dư tiền gửi các NH để xem nâng cao giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền

21. Nộp tiền ra ngân hàng để tạo ra những hoạt động của DN

22. Theo dõi để thực hiện những công việc đã đề xuất và trả lời các uẩn khúc của phía ngân hàng.

Viện đào tạo kế toán Đức Minh mong muốn rằng qua bài viết trên mọi người có thể hiểu thực chất của công việc kế toán NH trong doanh nghiệp phải làm.

Thong ke