Dịch vụ báo cáo tài chính Cuối Năm ở Hà Nội

23/11/2016 15:54

DV báo cáo tài chính CUỐI NẲM
các bước Dịch vụ BCTC mà cung cấp:
• kiểm tra giấy tờ kê khai thuế GTGT đã nộp trong cả năm , tiến hành điều chỉnh tờ khai nếu như phát hiện có sơ sót.
• rà soát giấy tờ kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo tháng, quý. Cuối năm kiểm tra bút toán chênh lệch giữa thuế TNDN tạm tính và thuế TNDN thực tế, phát hiện sơ sót và hướng dẫn điều chỉnh.
• Cân đối lỗ – lãi của cả năm, kiểm tra và chốt với doanh nghiệp số tiền thuế trước khi lên sổ sách báo cáo tài chính.
• rà soát báo cáo tài chính, điều chỉnh và hoàn thiện những mục tiêu cho chính xác, đúng quy định. trả lời bí quyết nộp BCTC (bảng cân đối kế toán, tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN, thuyết minh báo cáo tài chính) với cơ quan thuế.
• In trọn bộ sổ sách BCTC sau khi đã hoàn thiện và gửi lại cho tổ chức.
ích lợi khi SỬ DỤNG Dịch vụ BCTC
– Dựa trên việc rà soát lại sổ sách, hóa đơn, chứng từ kế toán, các chuyên viên kế toán của chúng tôi sẽ giải đáp giúp doanh nghiệp mau chóng bổ sung chứng từ, sổ sách còn thiếu và bộ thủ tục quyết toán thuế. Điều chỉnh lại cho thích hợp với quy định của Luật thuế hiện hành trước lúc Cơ Quan Thuế thanh tra, kiểm tra.
– DN được đáp ứng lợi ích tối ưu trước cơ quan Thuế và chúng tôi sẽ chịu nghĩa vụ giải trình trực tiếp khi quyết toán thuế.
– Kế toán thuế GDT sẽ chịu phận sự và bồi hoàn thiệt hại nếu có sai xót sảy ra
CHI PHÍ DV
Nhằm hạn chế các thiệt hại về vốn đầu tư cũng như pháp lý đối với tổ chức, Viện đào tạo kế toán Đức Minh cung cấp Dịch vụ BCTC trọn gói cuối năm cho những công ty với mức giá tùy thuộc vào lượng công việc và thỏa thuận giữa hai bên.
LUÔN mang đến ích lợi CAO NHẤT CHO tổ chức

Thong ke