Hướng dẫn hiệu chỉnh đồ thị trên Excel

19/02/2016 17:00

I.    Hướng dẫn hiệu chỉnh đồ thị trong Excel

vẽ đồ thị trên excel7

1. Hướng dẫn hiệu chỉnh Tiêu đề của Đồ thị
Thực hiện chèn Tiêu đề vào Đồ thị, bạn vào Chart Tools lựa chọn Layout –> Chọn Chart Title và lựa chọn bất kỳ kiểu hiển thị nào phù hợp mà mình thích


Các thông số:
    Centered Overlay Title: Thể hiện Tiêu đề của Đồ thị sẽ được hiển thị bên trên và kích cỡ của đồ thị không được phép thay đổi.
    Above Chart: Thể hiện Tiêu đề của Đồ thị sẽ được hiện ở phía trên vùng đồ thị và người dùng có thể tuỳ ý thay đổi kích cỡ của đồ thị nếu muốn.

vẽ đồ thị trên excel8
 
2. Hướng dẫn hiệu chỉnh các trục của đồ thị.
Trên đồ thị, đơn v chia khảng cách ở trục tung sẽ là giá trị mặc định. Nếu muốn thay đổi các giá trị này theo tuỳ biến thì bạn có thể thực hiện như sau
Bạn Click chuột phải vào cột giá trị của trục tung sau đó lựa chọn Format Axis

vẽ đồ thị trên excel9
 
Khi cửa sổ Format Axis xuất hiện, ở mục Major Unit bạn lựa chọn giá trị 200.
Minimum: Sử dụng để xác định giá trị khởi đầu là giá trị nhỏ nhất trên trục
Maximum: Sử dụng để xác định giá trị kết thúc là giá trị lớn nhất trên trục
Major unit: Sử dụng để xác định giá trị các khoảng chia chính tại trục.
Minor unit: Sử dụng để xác định giá trị các khoảng chia phụ khác trên trục.
Với ví dụ như hình dưới, ta lựa chọn giá trị lớn nhất trên trục là 1000 và khoảng chia chính trên trục là 200 đơn vị.

vẽ đồ thị trên excel10

Thực hiện xong sẽ cho kết quả như hình:

vẽ đồ thị trên excel11

    
Hướng dẫn hiệu chỉnh chú thích, hiệu chỉnh tiêu đề trục tung, trục hoành,…
Excel hỗ trợ bạn hiệu chỉnh về tiêu đề của kiểu đồ thị tuỳ theo từng kiểu đồ thị đang xử lý
•    Với việc thêm tiêu đề cho trục tung hoặc trục hoành bạn có thể vào Chart Tools–> lựa chọn Layout –> chọn Labels –> chọn Axis Titles –> lựa chọn kiểu từ danh sách các kiểu mẫu có sẵn

vẽ đồ thị trên excel12
 
Excel hỗ trợ rất nhiều các kiểu đồ thị khác nhau cho người dùng tuỳ biến lựa chọn theo nhu cầu:
 
-    Column: Kiểu đồ thị hình cột
-    Line: Kiểu đồ thị dạng đường
-    Pie: Biểu đồ hình tròn
-    Bar: Biểu đồ thanh
-    Area: Biểu đồ vùng miền
-    XY (Scatter): Biểu đồ XY (Phân tán)
-    Stock: Biểu đồ chứng khoán
-    Bubble: Biểu đồ bong bóng
-    Radar: Biểu đồ radar
 
Khi bạn muốn thay đổi để biểu diễn bằng một loại đồ thị khác, bạn có thể chọn trên thanh Chart Tools , lựa chọn Design –> Change Chart Type –> lựa chọn kiểu đồ thị mong muốn .
vẽ đồ thị trên excel13

Sau khi lựa chọn cho ra kết quả như hình:

vẽ đồ thị trên excel 14
     
-> Di chuyển đồ thị trong Excel
->  Đồ thị là Embedded Chart, nhấp trái chuột lên đồ thị vùng Chart Area để chọn đồ thị di chuyển, khi đó đầu con trỏ chuột có thêm ký hiệu mũi tên 4 chiều.
->    Giữ trái chuột và di chuyển đồ thị đến nơi khác.
->    Thay đổi kích thước đồ thị  trong Excel.
->   Đồ thị là Embedded Chart, hhấp trái chuột lên đồ thị vùng Chart Area để chọn đồ thị cần thay đổi kích thước, khi đó xung quanh đồ thị xuất hiện 8 nút nắm.
->    Di chuyển chuột vào các nút này, giữ trái chuột và kéo hướng vô tâm đồ thị để thu nhỏ và hướng ra ngoài để phóng to.
->    Sao chép đồ thị trong Excel.
Chọn đồ thị, dùng tổ hợp phím <Ctrl+C> để chép đồ thị vào bộ nhớ, rồi di chuyển đến một ô nào đó trong bảng tính và nhấn<Ctrl+V> để dán đồ thị vào.
    Xóa đồ thị trong Excel.
Chọn đồ thị sau đó nhấn phím Delete để xóa đồ thị. Để xóa Chart Sheet, trước tiên hãy chọn Chart Sheet, sau đó nhấp phải chuột và chọn Delete từ thực đơn ngữ cảnh.
    In đồ thị Excel

    In đồ thị cũng giống như in các đối tượng khác của Excel lưu ý Print Preview trước khi in để đảm bảo trang in được trọn vẹn nội dung.
    Nếu bạn muốn in đồ thị thành một trang riêng thì hãy chọn đồ thị và nhấp nút Print để in, khi đó Excel chỉ ra lệnh in đồ thị mà bạn đang chọn

 

Thong ke