Làm việc với bảng trong Word 2007

20/02/2016 09:45

Bài viết này kế toán Đức Minh hướng dẫn các bạn cách Làm việc và thao tác với bảng trong Word 2007 một cách chi tiết và cụ thể

I. CHÈN BẢNG

Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn bảng.

Insert → Table → xuất hiện hộp thoại → Chọn Insert Table

 • Nhập số cột của bảng trong mục Number of columns
 • Nhập số hàng của bảng trong mục Number of rows.→ OK

Lưu ý: Khi chèn bảng chỉ cần quan tâm đến số cột của bảng là bao nhiêu, số hàng ta có thể nhấn Tab để thêm hàng ở cuối của bảng

Làm việc với bảng trong Word1

 

II. NHẬP DỮ LIỆU CHO BẢNG

Việc nhập dữ liệu cho từng ô trong bảng hoàn troàn được xử lý độc lập. Muốn chuyển qua ô kế bên dùng phím Tab, Phím mũi tên hoặc kích chuột vào ô đó. Nếu muốn dùng Tab để tạo bước nhảy cần nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab.

Tên học viên

Chương trình học

Ca học

Nguyễn Đăng Sơn

THVP

1.2

Nguyễn Minh Hiền

Lập trình Pascal

5

Nguyễn Ngọc Thiện

C++

4

 

Yêu cầu:

Nhập văn bản theo mẫu, định dạng và lưu nội dung.

Tính cột Trung bình và dòng Tổng

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Điểm

Trung bình

Word

Excel

Lý thuyết

1

Chu Đức Bình

Nam

9.0

7.0

6.5

 

2

Lê Tiến Luân

Nam

8.0

6.5

9.0

 

3

Lưu Trường Hà

Nam

4.0

4.5

8.0

 

4

Phạm Hải Minh

Nữ

3.0

5.5

6.5

 

5

Nguyễn Thị Hà

Nữ

9.0

5.5

6.5

 

6

Phạm Trọng Tuấn

Nam

9.0

6.5

7.5

 

7

Phạm Hoàng

Nam

8.5

7.0

8.5

 

8

Trịnh Thị Hoài

Nữ

5.5

7.0

8.5

 

9

Nguyễn Thị Huệ

Nữ

6.5

8.0

9.5

 

10

Nguyễn Ngân

Nữ

7.5

8.0

9.5

 

11

Nguyễn Thanh Hoa

Nữ

8.5

9.5

8.5

 

12

Lưu Thị Nhung

Nữ

8.0

10

7.5

 

13

Phạm Nha Trang

Nữ

8.0

10

7.5

 

14

Nguyễn Thu Trang

Nữ

9.0

6.5

6.5

 

15

Đỗ Hữu Vị

Nam

8.5

5.5

5.5

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

III. ĐỊNH DẠNG BẢNG

 1. Định dạng kích thước

Đưa con trỏ đến đường phân cách giữa các dòng hoặc cột → con trỏ chuyển thành mũi tên 2 chiều → Nhấn + giữ + kéo chuột đến kích thước mong muốn.

 1. Chèn dòng cột:

Đặt con trỏ tại ô cần chèn → Nhấn chuột phải →Insert

 • Columns to the left: Chèn thêm cột bên trái.
 • Columns to the right: Chèn thêm cột bên phải
 • Rows Above: Chèn thêm dòng bên trên
 • Rows below: Chèn thêm dòng bên dưới

Để chèn thêm hàng ở cuối bảng: Đặt con trỏ ở ô cuối dòng cuối cùng của bảng → Nhấn Tab.

 1. Xóa dòng, cột:
 • Chọn dòng, cột cần xóa
 • Tích chuột phải → Delete Rows, Delete Columns.
 1. Trộn ô, chia ô:

    Trộn

   Chia ô

 • Chọn các ô cần trộn.
 • Chọn Layout → Merge Cells, hoặc kích chuột phải chọn Merge Cells.
 • Đặt con trỏ tại ô cần chia
 • Chọn Layout → Split Cells..., hoặc kích chuột phải chọn Aplit Cells → Nhập số hàng, số cột cần chia.

 

 1. Đường viền màu nền
 • Chọn các ô cần định dạng hoặc cả bảng.     
 • Design → DrawBorders→ Borders and Shading..., xuất hiện hộp thoại

Làm việc với bảng trong Word2

 1. Định dạng dữ liệu trong ô:

Chọn các ô cần định dạng → Kích chuột phải, chọn:

 • Cell Aligment: Để căn chỉnh dữ liệu trong ô.
 • Text Direction: Để quay chữ trong ô.
 1. Sắp xếp dữ liệu trong bảng:
 • Làm việc với bảng trong Word3Bôi đen bảng cần sắp xếp.
 • Layout → Soft, xuất hiện hộp thoại
 • Sắp xếp:
 • Sort by: Cột làm tiêu chuẩn sắp xếp.
 • Then by: Cột phụ làm tiêu chuẩn sắp xếp
 • Ascending: sắp xếp tăng dần
 • Descending: sắp xếp giảm dần
 • Header row: Không sắp xếp dòng đầu tiên
 • No header row: Sắp xếp cả dòng đầu tiên

 

 1. Tính toán dữ liệu trong bảng:
 • Đặt con trỏ tại ô cần tính

Làm việc với bảng trong Word4Layout → Data→ Formula, xuất hiện hộp thoại

 • Nhập công thức tính trong mục Formula, công thức có dạng: “= Tên hàm ( Đối số)”
 • Tên hàm:
 • Sum: Tính tổng
 • Average: Tính trung bình cộng
 • Các đối số
 • Left: Tính cho các ô ở bên trái
 • Right: Tính cho các ô ở bên phải
 • Above: Tính cho các ô ở bên trên
 • Below: Tính cho các ô ở bên dưới
 • Paste function: Chọn hàm cần tính

Để sao chép công thức: Đưa con trỏ đến ô cần sao chép nhấn F4.

 

 

Thong ke