Kế toán không thể không biết những hàm excel này

26/09/2016 14:54

hàm tìm kiếm, tra cứu sốtheo chiều dọc vlookup (vertical lookup)

Đây là công thức tìm kiếm theo cột có điều kiện.

Cú pháp: = Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup])

= Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X).

các tham số cụ thể:

sốdò tìm: đây là dữ liệucần đem ra so sánh để kiếm tìm.

Bảng tham chiếu: bảng này cất thông tin mà dữ liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Lưu ý vùng dữ liệu này là vùng dữ liệu tham chiếu nên cần sử dụng phím F4 để cố định vùng dữ liệu lại.

Cột cần lấy: là số chỉ cột dữ liệu bạn cần lấy để so sánh.

X: là giá trịtrả về với độ chính xác tuyệt đối

công thức tra cứu theo dòng - hlookup

Đây là công thức kiếm tìm theo hàng. công thức HLOOKUP là hàm kiếm tìm

Cú pháp: =HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)

các tham số như vậy như hàm HLOOKUP bên trên.

function tính tổng theo điều kiện cho trước – sumif

Đây là công thức sử dụng để tính tổng những ô chỉ định theo điều kiện được đưa ra.

Cú pháp: = SUMIF(range,criteria,[sum_range])

= SUMIF(Vùng cất điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng)

những vùng tham chiếu:

Vùng chứa điều kiện: là vùng đựng điều kiện cần tính.

Điều kiện: đây là những tiêu chuẩn muốn tính tổng. những tiêu chuẩn này có thể là dữ liệu số, biểu thức hoặc chuỗi.

Vùng cần tính tổng: Là các ô thực thụ cần tính tổng. Sẽ là các ô chứa sốtương ứng (số tiền, lượng tiền..)

hàm Sumif thường dùng trong những nghiệp vụ kết chuyển cuối tháng trong Nhật ký chung, làm các bảng Báo cáo xuất nhập tồn, bảng tổng hợp công nợ, bảng cân đối số phát sinh tháng, quý, năm...

function sum – công thức tính tổng cơ bản

Đây là công thức tính tổng cơ bản nhất. Được sử dụng để tính tổng các sốvùng dữ liệu.

Cú pháp: =SUM(number1,number2,…)

các tham số:

Number 1 (bắt buộc): Số (ô) trước tiên muốn thêm vào. Số chậm triển khai có thể là số 3, 4, 5,…, hoặc ô tham chiếu như D7, D8,…, hoặc ô phạm vi như D7:D11.

Number 1 (tùy chọn): Đây là số thứ hai mọi người có thể thêm hoặc không tùy chọn. các bạn có thể bổ sung đến 255 số bổ sung thêm.

function SUBTOTAL – công thức tính tổng của tổng

function này có tất cả công dụng với nhiều số chức năng khác nhau. không những thế trong kế toán bán hàng thường chỉ dùng đến số chức năng là 9, số chức năng 9 tương đương với tính tổng.

Ở đây công thức SUBTOTAL là hàm tính toán cho 1 đội ngũ Thống kê trong 1 danh sách hoặc bảng dữ liệu tùy theo phép tính toán mà các bạn tuyển lựa trong đối số thứ nhất.

Cú pháp: =SUBTOTAL(9; Vùng tính tổng).

nếu như mọi người còn băn khoăn về kiến thức tin học văn phòng hay về nghiệp vụ kế toán - kế toán bán hàng thì hãy tham gia một khóa đào tạo kế toán thực hành tại Kế toán Đức Minh chúng tôi. Đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm công việc của một kế toán bán hàng thực sự và chuyên nghiệp nhất.

Thong ke