Khái niệm kế toán?

03/02/2016 13:33

Hiện nay, Kế toán là một trong những công việc đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế và là nghề được ưa chuộng trong những năm gần đây. Từ những doanh nghiệp nhỏ đến các tập đoàn lớn đều cần có vị trí kế toán viên.

>> Khái niệm kế toán tài chính

>> Khái niệm kế toán quản trị

>> Khái niệm tài khoản kế toán

Khái niệm kế toán là gì?

Công việc kế toán là công việc thu thập, cung cấp, xử lý, phân tích và kiểm tra thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài trong doanh nghiệp dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định về kinh tế – xã hội và đánh giá hiệu quả của các hoạt động trong doanh nghiệp.

Kế toán trong doanh nghiệp có thể được phân chia theo nhiều cách:
Nếu phân chia theo cách thức ghi chép thì kế toán sẽ gồm kế toán đơn và kế toán kép


Phân chia theo phần hành kế toán gồm có: kế toán vốn bằng tiền, kế toán bán hàng , kế toán vật liệu, Kế toán tài sản cố định, kế toán chi phí và giá thành, kế toán thanh toán vv…

Theo chức năng cung cấp thông tin thì kế toán bao gồm: Kế toán tài chính và kế toán quản trị
Để thực hiện công việc kế toán tài chính và kế toán quản trị, đơn vị kế toán phải thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết như sau:


Kế toán tổng hợp thực hiện công việc tập hợp và thu thập dữ liệu, ghi chép và xử lý các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động kinh tế và tài chính trong doanh nghiệp. Trong doang nghiệp tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính sẽ được kế toán tổng hợp phản ảnh thông qua đơn vị tiền tệ.

Kế toán chi tiết làm công việc thu thập, ghi chép, xử lý, cung cấp các thông tin chi tiết thông qua đơn vị tiền tệ, các đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo từng đối tượng kế toán cụ thể trong doanh nghiệp. Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán chi tiết luôn phải trùng khớp đúng với số liệu kế toán tổng hợp trong một kỳ kế toán.

Bộ Tài Chính hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động.

Đối với công việc kế toán, luôn đòi hỏi các bạn phải là những người:


Trung thực: Bởi kế toán luôn gắn liền với vấn đề tài chính, tiền bạc, vậy nên kế toán phải luôn thực hiện đúng quy định, cung cấp thông tin chính xác để đối tưởng sử dụng thông tin có thể đưa ra các quyết định và việc làm đúng đắn.


Cẩn thận: Kế toán là công việc cần sự cẩn thận, tỷ mỉ, chỉ một sai sót nhỏ của kế toán có thể khiến doanh nghiệp phải điêu đứng. Kế toán viên phải luôn cẩn thận trong việc giữ gìn tài liệu, xử lý số liệu,…

Năng động, sáng tạo, là người có kiến thức tổng hợp tốt để có thể quản lý, phân tích, tổng hợp dữ liệu và thông tin một các chính xác, tham mưu cho lãnh đạo những ý kiến, chiến lược phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp.

Thong ke