Có 203 kết quả tìm kiếm cho "khóa học kế toán"

Khái niệm tài khoản kế toán?

Tài khoản kế toán là gì và cách vẫn dụng tài khoản kế toán vào công việc thế nào sẽ được Kế toán Đức Minh giải đáp chi tiết trong bài viết này. Mời các bạn xem chi tiết

CHứng từ kế toán là gì?

Chứng từ kế toán có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lí kinh tế, công tác kiểm tra phân tích hoạt động kinh tế, bảo vệ tài sản của đơn vị, ngăn ngừa và phát hiện gian lận. Vậy chứng từ kế toán là gì?

Sơ đồ kế toán tổng hợp

"Sơ đồ kế toán tổng hợp" sẽ giúp bạn nắm bắt nội dung các sơ đồ như sau: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, phải thu của khách hàng, khoản phải thu phải trả khác, nợ phải thu khó đòi.

Công việc của kế toán tổng hợp

Dưới đây là những mô tả chi tiết về công việc của kế toán tổng hợp cần làm trong doanh nghiệp thực tế.

Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

Kế toán bán hàng có vai trò quan trọng trong cả quá trình hoạt động kinh doanh, không có bán hàng hàng hóa sẽ không thể tiêu thụ lưu thông được. Chính vì vậy công việc bán hàng và công tác kế toán của kế toán bán hàng là vô cùng cần thiết. Bài viết sau đây Kế toán Đức Minh xin chia sẻ vài điều về công tác bán hàng cho dân kế toán

Trung tâm kế toán tại hoàng mai

Trung tâm kế toán tại Hoàng Mai thuộc 1 trong 4 cơ sở của Đức Minh chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực tế trên chứng từ sống của doanh nghiệp. Khi tham gia khóa học kế toán tổng hợp tại trung tâm kế toán tại hoàng mai học viên sẽ được cấp chứng chỉ kế toán tổng hợp tương đương với 2 năm kinh nghiệm.

Những định khoản cuối kỳ kế toán

Cuối mỗi kỳ kế toán, kế toán tổng hợp thực hiện một số bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh của kỳ đó. Khi thực hiện các bút toán kết chuyển phải tuân thủ đúng trình tự khi khai báo các bút toán kết chuyển trong các phần mềm kế tooán hoặc hạch toán bằng tay. Phải xác định đúng các tài khoản kế toán cần kết chuyển và kết chuyển sang tài khoàn nào.

Bản đồ tới kế toán Đức Minh

Bản đồ đến trung tâm kế toán Đức Minh

7 nguyên tắc căn bản trong kế toán

Kế toán có những nguyên tắc đặc thù riêng của ngành, 7 nguyên tắc căn bản dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bản chất của kế toán

Cách ghi sổ kế toán trên phần mềm

Có 4 hình thức ghi sổ kế toán. Cùng tìm hiểu Cách ghi sổ kế toán theo hình thức trên phần mềm theo quyết định 48 và 15 của Bộ tài chính dưới đây:

Thong ke