Hủy hóa đơn trong trường hợp nào?

20/07/2015 09:39

Trường hợp nào cần hủy hóa đơn, khi nào cần phải hủy hóa đơn? Mời bạn đọc tham khảo bài viết được chia sẻ dưới đây:
Các trường hợp hủy hóa đơn:

- Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
- Tổ chức, họ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn.
+ Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhát là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế
+ trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất
- các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán
- các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.
- Hủy hóa đơn của cơ quan thuế do cụ thuế đặt in đã thông báo phát hành chưa bán hoặc chưa cấp nhưng khoogn tiếp tục sử dụng
Chú ý: nên tìm hiểu hóa đơn thật kỹ trước khi in tránh in sai để rồi phải hủy 

Bài viết liên quan: Cách xử lý với hóa đơn không hợp lệ


Khi nào hóa đơn được xác định đã hủy
- hóa đơn được xác định đã hủy khi: 
+ hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng, các bàn phím, bản kẽm và các coogn cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in trước xác định đã hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hóa đơn nào hoặc không còn chữ trên tờ hóa đơn có thể lắp ghép, sao chụp hoặc khôi phục lại theo nguyên bản,
- Hóa đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hóa đơn được can thiepj để không thể tiếp tục tạo ra hóa đơn.
Lưu ý:
- Đây chỉ là các trường hợp được phép hủy hóa đơn
- Các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh muốn hủy hóa đơn cần phải thành lập hội đồng hủy hóa đơn, hồ sơ hủy hóa đơn và rât nhiều các thủ tục khác
- Các hóa đơn bị hủy sẽ được kê vào mục hủy, các hóa đơn viết sai sẽ được kê vào mục xóa bỏ trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

Để biết được cách lập hóa đơn hợp pháp hợp lệ, cách xử lý các trường hợp liên quan đến hóa đơn một cách cụ thể chi tiết rõ ràng, bạn có thể tham khảo lớp kế toán thương mại dịch vụ trên chứng từ thực tế để ứng dụng luôn.

Nguồn: Internet

Thong ke