Hồ sơ khai thuế ban đầu gồm có những gì?

15/01/2015 14:45

Doanh nghiệp mới thành lập, sau khi được cấp giấy phép đăng kí kinh doanh, thì các Doanh nghiệp phải làm hồ sơ khai thuế ban đầu mặc dù việc này hiện nay có nơi không cần, nhưng chắc chắn sẽ không thừa cho người làm kế toán.

Nếu các bạn cảm thấy mình chưa đủ kinh nghiệm để có thể đi làm kế toán cho các doanh nghiệp thì bạn có thể tham gia 1 lớp học kế toán thuế tại Đức Minh. 1 khóa học kế toán thuế Đức MInh sẽ dạy bạn học kê khai thuế qua mạngbáo cáo thuế, lập báo cáo tài chính... làm tất cả các công việc của 1 người kế toán tổng hợp thực sự.

Cam kết dạy các bạn thành thạo mọi kĩ năng!

lập hồ sơ khai thuế ban đầu

Hồ sơ khai thuế đầu tiên phải có:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng sao y (03 bản )

2. Biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc ( 03 bản )

3. Quyết định bổ nhiệm Kế Toán Trưởng hoặc người phụ trách kế toán (03 bản)

4. CMND bản sao có công chứng của người đại diện pháp luật ( 03 bản)

5. CMND bản sao có công chứng của Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán ( 03 bản )

6. Công văn đăng ký hình thức kế toán ( cái này hơi lạ nhưng vẫn có nơi yêu cầu)

7. Bảng đăng ký trích khấu hao TSCĐ

8. Tờ khai ( photo) và giấy biên nhận nộp tiền thuế môn bài

9. Thông báo của Tổng Cục thuế/Cục thuế về cơ quan quản lý và mục lục ngân sách.

Ngoài ra nếu trụ sở thuê thì phải mang theo hợp đồng thuê có công chứng...

 

Thong ke