Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên doanh nghiệp có được khấu trừ không?

23/03/2017 17:45

 

Để trả lời câu hỏi “ DN đi thuê địa điểm làm trụ sở chính văn phòng, những hóa đơn tiền điện, tiền nước không mang tên Cty mà mang tên chủ nhà thì chi phí tiền điện tiền nước có được khấu trừ thuế GTGT và tính làm chi phí của Doanh nghiệp không?” chúng ta cùng tìm hiểu qua thông tin bài viết dưới đây

 

Cụ thể, theo hướng dẫn của Bộ tài chính:

 

1. Theo Khoản 2, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định: các khoản chi phí không được trừ gồm:

 

“2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước ko có đủ chứng từ thuộc 1 trong các trường hợp sau:

A. Tình huống Cty thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp trả tiền tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê (Theo Mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo TT này) kèm theo các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh”.

⇒ Kết luận: Để đưa những hóa đơn tiền điện, nước ko mang tên Công ty vào chi phí lúc tính thuế Thu nhập doanh nghiệp thì cần:

- Lập bảng kê thanh toán tiền điện nước Mẫu 02/TNDN;

- Lập phiếu chi tiền điện, nước... (Hóa đơn thanh toán);

- Hợp đồng thuê nhà ⇒ Bổ sung: Hợp đồng thuê nhà có thỏa thuận rõ các chi phí phát sinh do Bên đi thuê tự trả tiền như điện/nước/internet/sửa chữa ....

Phương pháp hạch toán: hạch toán tiền thuế và giá dịch vụ vào luôn chi phí.

 

2. Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên Công ty có được khấu trừ không?

 

Theo Khoản 15, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“15. DN không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

- Hóa đơn ko ghi hoặc ghi ko đúng một trong những tiêu chí như tên, liên hệ, mã số thuế của người bán nên ko xác định được người bán;

- Hóa đơn ko ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên ko xác định được người mua”.

⇒ Kết luận: những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên Cty mà mang tên chủ nhà thì ko được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

 

Thong ke