Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính 2014 lên hệ thống kế khai qua mạng IHTKK

25/03/2015 09:27

Nộp báo cáo tài chính 2014 là 1 trong những công việc phải làm trong tháng 3 này.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Nội dung Kiểm tra báo cáo tài chính 

Và dưới đây xin được Chia sẻ với các bạn cách nộp báo cáo tài chính 2014 lên hệ thống kê khai qua mạng IHTKK

hướng dẫn nộp báo cáo tài chính
Gồm 2 Phần: Nộp Báo cáo tài chính và Nộp đính kèm Thuyết minh BCTC...
PHẦN 1: NỘP BCTC

1. Bước 1: Hoàn thiện nhập dữ liệu BCTC trên ứng dụng HTKK 3.3.0 - kiểm tra dữ liệu - Bấm ghi - Chọn Kết Xuất XML
Chú ý: Không thay đổi tên File mặc định khi kết xuất ra, tên thư mục chứa File Không được đặt tên TIẾNG VIỆT có dấu.

2. Bước 2: Mở Ứng dụng NotePad củaWindows - Chọn Open - Mở đến File BCTC XML vừa kết xuất
- Chọn menu FILE - OPEN - Chọn đến Thư mục chứa file BCTC vừa kết xuất.
- Mục Files of type chọn chế độ All Files - Chọn File BCTC 2014 - Chọn Open để mở File BCTC

3. Bước 3: Sửa Tham số lỗi: Để dấu nháy chuột ở dòng đầu tiên của trang Notepad.
Vào menu EDIT - Chọn Replace... Ctrl+H - Xuất hiện cửa sổ Replace.
- Tại cửa sổ REPLACE
- Mục Find what nhập số: 0.00
- Mục Replace with nhập số 0
- Bấm nút Replace All - 2 lần (Đảm bảo đã thay thế hết) - Đóng cửa sổ Replace lại.

- Bấm Ctrl + S để lưu thay đổi - Hoặc vào menu File - Chọn Save để lưu
- ĐÓng file BCTC XML vừa sửa lại

4. Bước 4: Đăng nhập vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn

- Nộp BCTC lên hệ thống thuế như cách nộp tờ khai thuế.

PHẦN 2: NỘP THUYẾT MINH BCTC
1. Bước 1 - Tại trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn, Sau khi nộp BCTC xong

- Vào mục Tra cứu -> Chọn Tra cứu tờ khai
- Chọn Tờ khai: là BCTC (15, 48 tùy Đ vị)
- Ngày nộp từ ngày: dd/mm/yyyy là ngày hiện tại mới nộp BCTC
- Bấm Tra cứu -> Xuất hiện List BCTC mới nộp hoàn thành lên cơ quan thuế ->Click vào nút Gửi phụ lục

 

2. Bước 2 - Nộp Phụ lục: Chọn lần lượt Thuyết minh BCTC và các file đính kèm BCTC khác - Ký điện tử và nộp phụ lục (Giống như ký nộp phụ lục tờ khai)

3. Bước 3 - Tra cứu lại:

Sau khi hoàn thành việc ký nộp thuyết minh BCTC và các File đính kèm BCTC - Vào lại mục tra cứu - kiểm tra lại các File đã nộp

Thong ke