Kiểm tra báo cáo tài chính và các lỗi thường gặp

14/03/2015 10:33

Báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng để đánh giá được tình hình tài chính của một công ty, để so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác. Là một công cụ hữu ích nhất cho việc đánh giá so sánh giữa các doanh nghiệp.

Từ báo cáo tài chính cho thấy tất cả những gì mà công ty nợ và sở hữu, lợi nhuận và các khoản lỗ trong một khoảng thời gian nhất định và vị thế của công ty thay đổi như thế nào từ những báo cáo cuối cùng của họ. 

Và người làm kế toán thì không thể tránh khỏi được những sai sót khi lập báo cáo tài chính.

Kiểm tra báo cáo tài chính

Các bạn có thể tham khảo lớp học lập báo cáo tài chính tại Kế Toán ĐỨC MINH giúp bạn hoàn thiện các kĩ năng về báo cáo tài chính 1 cách chính xác nhất.

Nội dung Kiểm tra báo cáo tài chính dưới đây:

1. Không hạch toán kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm tài chính
- Trường hợp có lãi ghi:
Nợ TK 4212
Có TK 4211
- Trường hợp lỗ ghi:
Nợ TK 4211
Có TK 4212
2. Không hạch toán ghi nhận thuế môn bài phải nộp mà chỉ có bút toán chi tiền nộp thuế
- Ghi nhận thuế môn bài phải nộp
Nợ TK 6422/6425
Có TK 3338
- Chi tiền nộp thuế môn bài
Nợ 3338
Có 111/112
3. Tính thuế TNDN mà ko hạch toán
- Căn cứ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách Nhà nước hàng quý theo quy định
Nợ TK 8211
Có TK 3334
- Khi nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3334 
Có TK 111, 112,. . .
- Cuối năm, khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính:
+
Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch ghi:
Nợ TK 3334
Có TK 8211
+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch phải nộp thiếu, ghi:
Nợ TK 8211
Có TK 3334
+ Khi thực nộp số chênh lệch thiếu về thuế thu nhập doanh nghiệp vào Ngân sách Nhà nước, ghi:
Nợ TK 3334
Có các TK 111, 112

 

Nguồn: Báo Cáo Tài Chính

Thong ke