Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa

14/03/2017 18:15

 

Thuế TTĐB là loại thế được cho những hàng hóa đặc biệt ,ngoài thuế GTGT phải nộp như các hàng hóa khác thì còn phải nộp thêm thuế đặc biệt dành cho mỗi loại hàng hóa riêng theo TS khác nhau được Nhà nước quy định. Bài viết sau đây Viện đào tạo kế toán và tin học Đức Minh sẽ chỉ cho bạn đọc biết cách tính thuế TTĐB dành cho hàng hóa mới nhất năm 2017

 

1. Đối với những loại hàng hóa được sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu

 

- Gía hàng hóa sẽ do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra. Trong trường hợp giá bán đấy không theo giá thương lượng như trên thị trường thì cơ quan thuế sẽ ấn định giá thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

- Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như sau:

 

= (Gía bán chưa có thuế GTGT – Thuế bảo vệ môi trường nếu có) / ( một + TS thuế TTĐB)

Trong đó:

+ giá bán chưa có thuế giá trị gia tăngđược tính theo quy định của pháp luật về thuế trị giá gia tăng

+ thuế bảo vệ môi trường được tính theo quy định của luật pháp về thuế bảo vệ môi trường.

 

a) - Đối với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng thông qua những cơ sở định khoản phụ thuộc thì giá bán chưa thuế đặc biệt là giá do cơ sở định khoản phụ thuộc bán ra.

- Cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán hàng thông qua đại lý do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu quy định và có thể hưởng hoa hồng thì giá bán chưa thuế được xác định do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu quy định chưa trừ hoa hồng.

 

b) – Đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được bán cho những cơ sở kinh doanh TM theo quan hệ Tổ chức mẹ, Doanh nghiệp con hoặc trong cùng với Cty mẹ với nơi sản xuất, nơi nhập khẩu hoặc nơi kinh doanh TM là nơi có mối quan hệ liên kết thì giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không được thấp hơn tỷ lệ 7% so với giá bình quân trong tháng của các cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của nơi sản xuất, nơi nhập khẩu bán ra.

 

2. Đối với những loại hàng hóa nhập khẩu tại khâu nhập khẩu, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như sau:

 

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu.

Giá tính thuế nhập khẩu được tính theo các quy định của luật pháp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nếu như hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm.”

 

Tuy nhiên, đối với 1 số hàng hóa thực hiện theo hình thức gia công hoặc hàng hóa thực hiện theo kiểu hiệp tác kinh doanh thì cách tính thuế được tính như sau:

* Đối với hàng hoá gia công thì giá tính thuế của hàng hoá bán ra tại cơ sở giao gia công hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại tại cùng với thời điểm bán hàng chưa có thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và chưa có thuế TTĐB.

* Đối với hàng hoá sản xuất dưới hình thức cộng tác kinh doanh giữa nơi sản xuất và nơi sử dụng hoặc sở hữu nhãn hiệu (nhãn hiệu) hàng hoá, công nghệ sản xuất thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán ra chưa có thuế GTGT và thuế kiểm soát an ninh môi trường (nếu có) của nơi sử dụng hoặc sở hữu nhãn hàng hàng hoá, khoa học sản xuất. Nếu cơ sở sản xuất theo hình thức nhượng quyền và chuyển giao hàng hoá cho chi nhánh hoặc đại diện cho những Công ty nước ngoài tại Việt Nam để tiêu thụ sản phẩm thì giá tính thuế TTĐB là giá bán ra của chi nhánh, đại diện Công ty nước ngoài tại Việt Nam.

 

 

Thong ke