Cách thực hành kê khai thuế qua mạng

02/05/2015 21:10

 Kê khai thuế qua mạng là hình thức giao dịch điện tử của doanh nghiệp với cơ quan thuế giúp doanh nghiệp giảm thiểu được thời gian, chi phí và nhân lực khi thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế.

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế sẽ hỗ trợ việc tính toán, kiểm tra lỗi khi kê khai.

Đối với người làm kế toán cũng như sinh viên chuyên ngành tài chính kế toán cũng phải nắm bắt được tầm quan trọng của công tác kê khai thuế qua mạng

Khi kê khai thuế bạn sẽ gặp phải một vài vấn đề như: xin chữ ký, chờ đợi đến lượt nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy nhất là những ngày dịp nghỉ lễ hoặc cuối tháng, Máy quét của cơ quan thuế không đọc được mã vạch của doanh nghiệp ...

Bởi vậy việc kê khai thuế qua mạng sẽ rất tiện lợi cho cả cơ quan thuế cúng như doanh nghiệp,  giúp rất nhiều cho kế toán thuế giảm bớt thời gian đi lại....

Và cách kê khai thuế qua mạng các bạn cần làm theo quy trình sau:
Bước 1: Đăng ký sử dụng dịch vụ kê khai thuế qua mạng:
Sau khi lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ kê khai thuế qua mạng ( Ví dụ như: Viettel, Bkav, VNTP...)
Việc bạn cần làm là thực hiện lập hồ sơ đăng ký nộp thuế qua mạng internet  Tờ khai Đăng ký nộp Hồ sơ kê khai thuế qua mạng Internet (Mẫu 01/ĐK-iHTKK) và gửi cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.


cách kế khai thuế qua mạng

Bước 2: Thiết lập thông tin trong hố trợ kê khai:

Việc bạn cần làm là vào trang "kê khai thuế" của Tổng cục thuế, đăng nhập với tên định danh và mật khẩu được cấp, tiến hành đăng ký loại tờ khai thuế nộp qua mạng.
Kết quả của Bước công việc này là Thông báo của Cơ quan thuế xác nhận thông tin nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet của Người nộp thuế.

thực hành kê khai thuế qua mạng
Bước 3: Tạo tờ khai điện tử:

học kê khai thuế qua mạng
Việc bạn cần làm là tiến hành kê khai thuế như bình thường. Sau đó kết xuất tờ khai thành tệp PDF, thông qua máy in ảo CutePDF Writer; và lưu file.

dạy kê khai thuế qua mạng


  Người nộp thuế tạo tờ khai điện tử trong Danh sách các tờ khai đã đăng ký nộp cho Cơ quan thế qua mạng theo trình tự:
- Chọn loại tờ khai:
- Điền các số liệu cần thiết để hoàn thành tờ khai. Sau đó kết xuất tờ khai thành tệp PDF, thông qua máy in ảo CutePDF Writer.
- Chọn đường dẫn và lưu file.
Kết quả của Bước công việc này là Tờ khai thuế cần kê khai và nộp qua mạng đã được lưu.
Bước 4: Gửi tờ khai điện tử:

kê khai thuế

Việc bạn cần làm là chọn Tờ khai và Bảng kê cần gửi, ký điện tử bằng Chữ ký số. Sau đó là thao tác gửi tờ khai. 
Kết quả của Bước công việc này là hệ thống thông báo gửi thành công đồng thời tự động gửi mail thông báo tới người nộp thuế.

Bước 5: Tra cứu tờ khai, thay đổi thông tin:

hồ sơ kê khai thuế

Nhằm kiểm tra Tờ khai, Bảng kê đã nộp; thay đổi một số thông tin về doanh nghiệp. Các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về kế toán thuế, tự mình có thể lập báo cáo quyết toán thuế năm, có thể tham gia lớp học thực hành kế toán thuế
 

Thong ke