4 chính sách về lao động và tiền lương có hiệu lực trong tháng 02/2017

06/02/2017 15:54

Tháng 02 với nhiều những chính sách cải cách mới được cập nhật liên tục và vấn đề tiền lương cùng người lao động cũng không nằm ngoài vòng quay đó. Kế toán Đức Minh xin phép được trình bày “ 4 chính sách về lao động và tiền lương có hiệu lực trong tháng 02/2017” qua bài viết dưới đây

 

1.  Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng  bảo hiểm xã hội

 

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng  bảo hiểm xã hội

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng  bảo hiểm xã hội

- Theo Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH có 2 nhóm đối tượng được điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2017

+ Với những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội , có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017.

+ Công thức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng trên như sau:

 

Tiền lương tháng           Tổng tiền lương tháng                   Mức điều chỉnh


đóng HBXH sau            đóng BHXH theo chế độ                 tiền lương đã

điều chỉnh của       =        tiền lương do người sử dụng     x       đóng BHXH

  từng năm                      quyết định của từng năm                 tương ứng 

 

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện như sau:

 

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Mức điều chỉnh

4,4

3,74

3,53

3,42

3,18

3,04

3,09

3, 1

2,99

2,89

2,69

2,48

Năm

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mức điều chỉnh

2,31

2,13

1,73

1.62

1,48

1,25

1,15

1,08

1,03

1,03

1,00

1,00

 

- Với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

* Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng trên điều chỉnh theo công thức sau:

 

Thu nhập tháng đóng                  Tổng thu nhập tháng          Mức điều chỉnh thu

BHXH tự nguyện sau        =        đóng  BHXH của       X     nhập tháng đã đóng

điều chỉnh của từng năm                  từng năm                       BHXH  của từng năm

                                                                                                       tương ứng                   

- Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện như sau:

 

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mức điều chỉnh

1,73

1,62

1,48

1,25

1,15

1,08

1,03

1,03

1,00

1,00

 

>>> Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

>>> Những quy định mới bạn cần biết về BẢO HIỂM XÃ HỘI và TIỀN LƯƠNG

2. Những chính sách hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và công an, thanh niên tình nguyện

 

Những chính sách hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và công an, thanh niên tình nguyện.

Những chính sách hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và công an, thanh niên tình nguyện.

- Theo Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH quy định những chính sách hỗ trợ học nghề đối với các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

-  Theo Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính những thanh niên trên có nhu cầu tham gia học nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng sẽ được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp và chi hỗ trợ kinh phí học nghề, chi hỗ trợ tiền ăn, đi lại.

- Đối với những thanh niên có nhu cầu tham gia học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng sẽ được hỗ trợ theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

- Bên cạnh đó, đối với những thanh niên thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên được vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

 

3. Ban hành các quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

 

 Ban hành các quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ban hành các quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Theo Thông tư 02/2017/TT-BQP quy định và hướng dẫn chi tiết về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng.

Đối tượng được điều chỉnh ở đây là người sử dụng lao động và quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng, người thử việc, người học nghề, tập nghề để làm việc (người lao động) tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài) thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.

- Có 6 nhóm đối tượng khác nhau và thời gian huấn luyện lần đầu được quy định như sau:

+ Ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đối với nhóm 1, nhóm 4.

+ Ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra đối với nhóm 2.

+ Ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đối với nhóm 3.

+ Ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

(Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ) đối với nhóm 5.

+ Ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động đối với nhóm 6.

4. Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y

 

Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y

Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y

Cụ thể, Thông tư 43/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Thông tư này áp dụng đối với viên chức chuyên ngành y tế làm việc trong các cơ sở y tế công lập.

- Đối tượng điều chỉnh bao gồm các chức danh: bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y tế công cộng, y sĩ, dược, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng, dân số (gọi chung là viên chức chuyên ngành y tế).

- Về thời gian tập sự:

+ Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp y sĩ (hạng IV), điều dưỡng (hạng IV), dược (hạng IV), hộ sinh (hạng IV), kỹ thuật y (hạng IV), dinh dưỡng (hạng IV), dân số viên (hạng IV) phải thực hiện thời gian tập sự 06 (sáu) tháng;

+ Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), bác sĩ y học dự phòng (hạng III) phải thực hiện thời gian tập sự 09 (chín) tháng;

+ Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng III), dược sĩ (hạng III), điều dưỡng (hạng III), hộ sinh (hạng III), kỹ thuật y (hạng III), dinh dưỡng (hạng III), dân số viên (hạng III) phải thực hiện thời gian tập sự 12 (mười hai) tháng.

>>> Các chính sách về lao động và tiền lương 

>>> Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

>>> Chức năng của tiền lương đối với người lao động và nhiệm vụ của kế toán tiền lương

Thông tin thêm về các khóa học tại Kế toán Đức Minh mời các bạn tham khảo:

>>> Lớp đào tạo kế toán tổng hợp

>>> Khóa học kế toán ngắn hạn tại hà nội

>>> Học kế toán misa

 

Thong ke