Công việc của 1 kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

28/01/2015 13:52

Công việc của kế toán nội bộ là gì? Định nghĩa về kế toán nội bộ thì có nhiều nhưng để khái quát theo cách suy nghĩ và thực tế nhất thì kế toán nội bộ trong doanh nghiệp là tập hợp được tất cả các phát sinh thực tế của Doanh nghiệp kể cả những phát sinh không có hóa đơn chứng từ, từ đó để lấy căn cứ xác định lãi lỗ thực tế của Doanh nghiệp. 

Tuy nhiên nhiều người không muốn chỉ làm kế toán nội bộ trong doanh nghiệp, họ muốn bứt phá thành kế toán tổng hợp, kế toán trưởng để có thể khẳng định được vị trí của mình hơn. Muốn làm kế toán tổng hợp thì bạn phải biết làm cả thuế, tuy nhiên thuế không hề dễ nhai tẹo nào.

Bạn phải học kê khai thuế, làm báo cáo thuế, quyết toán thuế cuối năm cho tới lập báo cáo tài chính, in chuyển sổ. Để trở thành 1 kế toán tổng hợp bạn có thể học kế toán thực hành tổng hợp tại ĐỨC MINH sẽ giúp bạn trở thành 1 người kế toán tổng hợp chuyên nghiệp thành thạo các kĩ năng, xử lý thông thạo các vẫn đề về kế toán. Và công việc của 1 kế toán tổng hợp cũng nặng nhiều hơn so với 1 kế toán nội bộ hay kế toán quản trị bình thường. Bạn có thể theo dõi các bài viết về công việc của mỗi lại kế toán 1 cách chi tiết ở các phần sau.

kế toán nội bộ là gì

Và tổng kết lại những công việc sau được cho là công việc của kế toán nội bộ:
1. Kế toán thu -chi: Công việc lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi và sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền.
 

2. Kế toán kho: Kế toán lập chứng từ xuất - nhập, nhập - xuất hàng căn cứ vào chứng tư ghi sổ theo dõi và quản lý luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập xuất tồn hàng. Quản lý hàng.
 
3. Kế toán ngân hàng: Mở tài khoản tại ngân hàng, Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp và ngân hàng mở tài khoản kế toán ngân hàng lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ Theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng.
 
4. Kế toán thanh toán: Lập đề nghị, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán, căn cứ vào chứng từ mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng thanh toán và đối chiếu công nợ.
 
5. Kế toán tiền lương: Soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động. Xây dựng Quy chế lương và các tính lương và thanh toán lương, quản lý và theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 
6. Kế toán bán hàng: Lập hoá đơn hoá đơn, lập chứng từ bán hàng, tổng hợp doanh thu bán hàng báo cáo bán hàng. chi tiết công việc của kế toán bán hàng xem tai đây

7. Kế toán công nợ: Kế toán tổng hợp lên công nợ phải thu, phải trả, lập kế hoạch thu nợ, giãn nợ và kỹ năng đòi nợ, giãn nợ.

 8. Kiểm soát nội bộ: Công việc của kiểm soát nội bộ và các phạm vi của kiểm soát nội bộ. Tuỳ thuộc vào doanh nghiệp lớn hay nhỏ để tuyển dụng và sắp xếp, phân chia công việc cho các thành viên trong bộ máy kế toán cho phù hợp.

 

Thong ke