Đọc báo cáo tài chính nhanh chỉ trong 1 phút

24/01/2015 14:15

Báo cáo tài chính công việc sau cùng của người làm kế toán. Lập báo cáo tài chính là khâu kế toán không phải ai cũng xử lý được, và đọc được báo cáo tài chính thì lại càng khó, lớp học lập báo cáo tài chính tại đức minh sẽ giúp bạn làm được điều đó.

Làm sao để đọc báo cáo chỉ trong 1 phút? và đọc báo cáo tài chính sẽ đọc những phần nào? 

địa chỉ học kế toán thực hành tốt nhất hiện nay, Đức Minh cho rằng nếu như bạn Hiểu được báo cáo tài chính thì chắc chắn bạn có thể đưa doanh nghiệp tiến xa hơn và chắc chắn hơn.

bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán cho bạn biết doanh nghiệp mình đang khỏe hay yếu. Nó cho bạn biết về mối quan hệ giữa số tài sản công ty hiện có với số tiền nợ công ty hiện tại.

Mức chênh lệch giữa số tài sản và nợ công ty là vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu là các nguồn vốn đóng ghóp của các nhà đầu tư vào công ty.

Vốn chủ sở hữu = Tài sản – Nợ

Bảng cân đối kế toán vô cùng quan trọng, nó cũng chính là căn cứ đáng tin cậy để các đối tác xem xét khi muốn hợp tác với doanh nghiệp.

Trong Bảng cân đối kế toán, chúng ta cần tập trung vào 4 loại tài khoản sau:

- Khoản phải thu

Khoản phải thu hay còn gọi là “ Công nợ”, mỗi doanh nghiệp đều có những phát sinh các khoản phải thu và liên quan tới lợi nhuận và rủi ro, do đó khoản phải thu này kế toán cần lưu ý.

- Hàng tồn kho:

Hàng tồn kho bao gồm nguyên vật liệu, bán thành phẩm ( sản phẩm chưa hoàn thành) và thành phẩm chưa được bán. Các doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ nên chú ý khoản này,

-  Khoản phải trả:

Tài khoản phải trả theo dõi số tiền doanh nghiệp nợ các nhà cung cấp hoặc các hóa đơn điện, nước, thuế chưa trả…

- Nợ dài hạn:

Nợ dài hạn để theo dõi các khoản nợ thuê tài chính hoặc các khoản nợ khác có thời hạn trả nợ trên 1 năm. Ví dụ: Nợ ngân hàng là món nợ dài hạn công ty mà bạn nên quan tâm. Nợ ngân hàng không hẳn là một điều xấu. Nó sẽ giúp bạn mở rộng hoạt động kinh doanh nhanh chóng. Tuy nhiên nó cũng ẩn chứa rủi ro khi các khoản nợ vượt quá khả năng thanh toán của bạn. Để đảm bảo tỷ lệ vay nợ ngân hàng hợp lý, số tiền lãi trả ngân hàng hàng tháng không vượt quá 20% chi phí cố định và tổng nợ ngân hàng < 3 lần lợi nhuận ròng hàng năm công ty.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi lại dòng tiền chảy vào và chảy ra của doanh nghiệp. Nó cho biết công ty thật sự kiếm được bao nhiêu tiền và dùng hết bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận được ghi lại ngay khi bán hàng mặc dù chưa nhận được tiền, thuế thu nhập và khấu hao được ghi lại dưới dạng chi phí dù không phải trả tiền ngay lập tức. Nên để biết chính xác số tiền thực sự nhận được của doanh nghiệp, bạn cần đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

Dù công ty kiếm được lợi nhuận tốt nhưng nếu số tiền khách hàng nợ nhiều hay công ty phải bỏ ra khoản tiền lớn để bảo trì máy móc, thiết bị thì vẫn thật sự nguy hiểm. Có tiền là mới là vua. Nếu không đủ tiền, công ty không thể trang trải chi phí hàng tháng và buộc phải phá sản.

Do vậy báo cáo lưu chuyển tiền tệ là công cụ quan trọng để biết số tiền mặt thực sự của doanh nghiệp.

Để hiểu được chi tiết bạn xem hướng dẫn thêm về cách làm báo cáo tài chính 

Thong ke