Tên hiển thịKích thướcLoại fileNgày đăngChi tiếtDownload
Mẫu biểu về hệ thống thang lương, bảng lương năm 201661 KBdoc03-02-2016Chi tiếtDownload
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 17 - TNCN17 KBdoc04-14-2015Chi tiếtDownload
Mẫu bản cam kết mẫu số 23CKTNCN theo TT 15621 KBdoc04-14-2015Chi tiếtDownload
Thông tư số 44/2015/TT-BTC ngày 30/03/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean-Hàn Quốc giai đoạn 2015-201855 KBdoc04-04-2015Chi tiếtDownload
Công văn 1040/TCT-TNCN ngày 23/03/2012 Hướng dẫn nhập dữ liệu trên Phụ lục 05A/BK - TNCN đối với cá nhân không có số CMTND55 KBjpg03-27-2015Chi tiếtDownload
Biểu mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC997 KBdoc03-26-2015Chi tiếtDownload
PL1_He_thong_tai_khoan theo Thông Tư 200260 KBdoc03-26-2015Chi tiếtDownload
Luật Số 71-2014- QH13 -LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG 1 SỐ ĐIỀU VỀ THUẾ116 KBdoc03-25-2015Chi tiếtDownload
12-ND-sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật thuế và nghị định của thuế1,385 KBpdf03-25-2015Chi tiếtDownload
Đã có Thông báo chính thức về việc DỪNG nhận tờ khai định dạng PDF Bắt đầu từ kỳ kê khai Tháng 3 và Quý 1 Năm 2015 (15/4)78 KBjpg03-24-2015Chi tiếtDownload
Thong ke