Tên hiển thịKích thướcLoại fileNgày đăngChi tiếtDownload
Thong tu so 83_2014_TT_BTC về biểu thuế Nhập khẩu54 KBdoc03-16-2015Chi tiếtDownload
Thông tư 111/2013/TT-BTC về Thuế TNCN550 KBdoc03-16-2015Chi tiếtDownload
Bảng lương14 KBxlsx03-16-2015Chi tiếtDownload
Bản cam kết 23/CK-TNCN76 KBdoc03-16-2015Chi tiếtDownload
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai34 KBdoc03-12-2015Chi tiếtDownload
Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài Chính huớng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn309 KBdoc03-12-2015Chi tiếtDownload
Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn36 KBdoc03-12-2015Chi tiếtDownload
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn đã lập sai31 KBdoc03-12-2015Chi tiếtDownload
Thuyết Minh báo cáo tài chính Hợp tác xã QĐ 48230 KBdoc03-12-2015Chi tiếtDownload
Thuyết Minh báo cáo tài chính theo QĐ 151,316 KBdoc03-12-2015Chi tiếtDownload
Thong ke