Tên hiển thịKích thướcLoại fileNgày đăngChi tiếtDownload
Công văn 11797- Xử lý hóa đơn bỏ trốn39 KBdoc03-07-2015Chi tiếtDownload
Thông tư 39 - 2014 thay thế 64 - 2013 về hóa đơn867 KBdoc03-07-2015Chi tiếtDownload
Nghị Định 103/2014/NĐ-CP Hà Nội , NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 56 KBdoc03-07-2015Chi tiếtDownload
Công Văn 767 /TCT - CS Giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn.113 KBdoc03-07-2015Chi tiếtDownload
TT 151-2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế226 KBdoc03-07-2015Chi tiếtDownload
TT 103 - Thuế Nhà Thầu (Thay thế TT 60)268 KBdoc03-07-2015Chi tiếtDownload
TT119 2014 TT BTC ngay 25 08 2014 về quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về thuế193 KBdoc03-07-2015Chi tiếtDownload
Các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.135 KBdoc03-07-2015Chi tiếtDownload
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế1,385 KBpdf03-05-2015Chi tiếtDownload
Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn Điều 6 NĐ 222/2013/NĐ-CP về giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt19 KBdocx03-05-2015Chi tiếtDownload
Thong ke