Tên hiển thịKích thướcLoại fileNgày đăngChi tiếtDownload
Thuyết Minh báo cáo tài chính theo QĐ 48339 KBdoc03-12-2015Chi tiếtDownload
Mẫu báo cáo thống kê41 KBjpg03-12-2015Chi tiếtDownload
Thông tư số 01_2014_TT_BLDTBXH 2,353 KBpdf03-11-2015Chi tiếtDownload
Nghị định số 103 quy định về mức lương tối thiểu vùng56 KBdoc03-11-2015Chi tiếtDownload
Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp518 KBdoc03-11-2015Chi tiếtDownload
CV_2569_TCT-TNCN Về việc chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản phụ cấp, hỗ trợ cho người lao động đi đào tạo tại nước ngoài39 KBdoc03-11-2015Chi tiếtDownload
TT78_18062014BTC về Thuế Thu Nhập Doanh nghiệp506 KBdoc03-11-2015Chi tiếtDownload
Số: 45/2013/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH316 KBdoc03-09-2015Chi tiếtDownload
PHỤ LỤC I KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH19 KBdocx03-09-2015Chi tiếtDownload
Hướng dẫn LẬP HỒ SƠ 09 TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 20143,073 KBdocx03-09-2015Chi tiếtDownload
Thong ke